13 nov 2015 15:17

13 nov 2015 15:17

Gullspångsborna sämst på att använda bilbälte

MARIESTAD

En ny nationell undersökning från NTF visar att 94 procent av alla som färdas i framsätet i bil i tätort använder bilbälte, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med förra året.

I Mariestad använde 91 procent av alla kontrollerade bilförare bältet (90 procent av männen och 95 procent av kvinnorna). Törebodaborna skötte sig helt okej med 91 procents bältesanvändare (88 procent av männen och 98 procent av kvinnorna)

Bilförarna i Gullspång var sämst i hela Skaraborg på att dra på sig bältet: 78 procent (71 procent av männen och 83 procent av kvinnorna).

 

I Mariestad använde 91 procent av alla kontrollerade bilförare bältet (90 procent av männen och 95 procent av kvinnorna). Törebodaborna skötte sig helt okej med 91 procents bältesanvändare (88 procent av männen och 98 procent av kvinnorna)

Bilförarna i Gullspång var sämst i hela Skaraborg på att dra på sig bältet: 78 procent (71 procent av männen och 83 procent av kvinnorna).