13 nov 2015 16:17

13 nov 2015 16:17

Fånge fick ersättning för tumskada

MARIESTAD

En intagen vid Johannesbergsanstalten slant med kniven och kapade vänstra tummen ovanför den yttersta leden.

Olyckan inträffade i september 2014. Han får nu ersättning för förlusten av den halva tummen: 137 000 kronor.

Det har försäkringsavdelningen vid Kammarkollegiet beslutat. En specialist i ortopedi har bedömt att skadan medfört åtta procents invaliditet.

Olyckan inträffade i september 2014. Han får nu ersättning för förlusten av den halva tummen: 137 000 kronor.

Det har försäkringsavdelningen vid Kammarkollegiet beslutat. En specialist i ortopedi har bedömt att skadan medfört åtta procents invaliditet.