13 nov 2015 06:00

13 nov 2015 06:00

Chef vill höja kunskapen

MARIESTAD

Kommunikationschefen i Mariestads kommun blir förvånad när hon får höra att en majoritet av de anställda inte känner till lagen om meddelarfrihet.
Annika Björklund anser att det är anmärkningsvärt att så många inte vågar vända sig till media.

85 procent av de tillfrågade i granskningen av tystnaden har inte fått information om deras rätt till meddelarfrihet på sin arbetsplats. 61 procent uppger att de inte vet vad meddelarskyddet är för något.

– Ja, det hade helt klart varit bättre om människor känt till sina rättigheter, säger kommunikationschefen Annika Björklund.

I Mariestads kommuns kommunikationspolicy beskrivs offentlighetsprincipen, meddelarfrihet och serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen i ett par korta meningar. Vidare går att läsa under punkten massmedia att ovanstående saker är viktiga hörnstenar i ett demokratiskt samhälle. Policyn antogs av fullmäktige 2005.

Annika Björklund förklarar att kommunikationsenheten inte har någon möjlighet att utbilda all personal i nämnda lagar. Varje chef har informations- och kommunikationsansvar inom sitt verksamhetsområde. Annika Björklund är osäker om det innebär att personalen får information om saker som meddelarfrihet. Undersökningen ger tveklöst en motsatt bild.

– Nya chefer får övergripande utbildning i kommunikation vid de chefsintroduktioner som ordnas med jämna mellanrum samt att det finns information om kommunikationsfrågor tillgängliga för alla medarbetare på vårt intranät och att vi på kommunikationsenheten finns som stöd för de som önskar. Jag tycker att de här frågorna är jätteviktiga, alla ska känna till sina rättigheter.

Finns det något uttalat förhållningssätt om att frågor från media ska hänvisas till verksamhetscheferna?

– Absolut inte. Det är i alla fall något jag aldrig har hört talas om. Alla får såklart tala med media.

Annika Björklund förespråkar öppenhet, men enligt vår granskning vågar inte 44 procent av de tillfrågade att vända sig till media om det råder missförhållanden på arbetsplatsen.

– Jag hoppas verkligen att det inte beror på rädsla för repressalier.

Vad säger du om de signaler som undersökningen ger?

– Resultatet är ganska nedslående. Det finns absolut insatser vi kan göra för att förbättra det. Som att bli bättre på intern information samt att lyfta frågan. Jag tycker att det är bra att de här frågorna uppmärksammas, säger Annika Björklund.

85 procent av de tillfrågade i granskningen av tystnaden har inte fått information om deras rätt till meddelarfrihet på sin arbetsplats. 61 procent uppger att de inte vet vad meddelarskyddet är för något.

– Ja, det hade helt klart varit bättre om människor känt till sina rättigheter, säger kommunikationschefen Annika Björklund.

I Mariestads kommuns kommunikationspolicy beskrivs offentlighetsprincipen, meddelarfrihet och serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen i ett par korta meningar. Vidare går att läsa under punkten massmedia att ovanstående saker är viktiga hörnstenar i ett demokratiskt samhälle. Policyn antogs av fullmäktige 2005.

Annika Björklund förklarar att kommunikationsenheten inte har någon möjlighet att utbilda all personal i nämnda lagar. Varje chef har informations- och kommunikationsansvar inom sitt verksamhetsområde. Annika Björklund är osäker om det innebär att personalen får information om saker som meddelarfrihet. Undersökningen ger tveklöst en motsatt bild.

– Nya chefer får övergripande utbildning i kommunikation vid de chefsintroduktioner som ordnas med jämna mellanrum samt att det finns information om kommunikationsfrågor tillgängliga för alla medarbetare på vårt intranät och att vi på kommunikationsenheten finns som stöd för de som önskar. Jag tycker att de här frågorna är jätteviktiga, alla ska känna till sina rättigheter.

Finns det något uttalat förhållningssätt om att frågor från media ska hänvisas till verksamhetscheferna?

– Absolut inte. Det är i alla fall något jag aldrig har hört talas om. Alla får såklart tala med media.

Annika Björklund förespråkar öppenhet, men enligt vår granskning vågar inte 44 procent av de tillfrågade att vända sig till media om det råder missförhållanden på arbetsplatsen.

– Jag hoppas verkligen att det inte beror på rädsla för repressalier.

Vad säger du om de signaler som undersökningen ger?

– Resultatet är ganska nedslående. Det finns absolut insatser vi kan göra för att förbättra det. Som att bli bättre på intern information samt att lyfta frågan. Jag tycker att det är bra att de här frågorna uppmärksammas, säger Annika Björklund.