13 nov 2015 06:00

13 nov 2015 06:00

Abrahamsson om öppenhet mot media

MARIESTAD

Mariestads högste politiker, Johan Abrahamsson (M), förespråkar öppenhet och insyn.
– Men jag tycker inte att media är bästa alternativet för att lösa problem.

Som politiker har Johan Abrahamsson granskats hårt i lokalpressen. Han har också själv vänt sig till media för att slå larm om missförhållanden inom den organisation han numera basar över.

– Du måste givetvis skilja på när en politiker går ut med ett budskap och en privatperson. Om det är stora problem på arbetsplatsen anser jag att man i första hand ska vända sig till närmaste chef. Fungerar inte det får du vända dig till en högre chef eller oss politiker. Sen kan media vara ett alternativ, självklart får man prata med tidningen.

Abrahamsson tycker att det är ett bekymmer att såpass många i granskningen av tystnaden inte vågar vända sig till media. Han påpekar dock att förtroendet för både politiker och journalister är lågt.

– Det jag själv kan reagera på är vinklade rubriker som sänker hela Mariestads varumärke. Media har en förmåga att skapa motsättningar och det gillas inte av medborgarna.

I ett MT-porträtt från i fjol beskriver anonyma röster dig som en auktoritär ledare. Kan anställda i kommunen förmedla en negativ bild av verksamheten utan att behöva oroas över din vrede?

– Snälla, lite vassare frågor tack. Jag tar ett stort ansvar för att vi ska ha öppenhet och insyn i verksamheten. Att vara ledare innebär också att man tar obekväma beslut som inte gillas av alla.

– Media har en viktig roll och jag tycker att det oftast fungerar ganska bra. På sociala medier är det i alla fall inte tal om någon tystnad. Där vräker folk ur sig i stort sett vad som helst utan att vi har möjlighet att försvara oss eftersom det kan handla om sekretessärenden och känsliga saker där privatpersoner ofrivilligt hängs ut. Det är en farlig utveckling, säger Johan Abrahamsson.

Som politiker har Johan Abrahamsson granskats hårt i lokalpressen. Han har också själv vänt sig till media för att slå larm om missförhållanden inom den organisation han numera basar över.

– Du måste givetvis skilja på när en politiker går ut med ett budskap och en privatperson. Om det är stora problem på arbetsplatsen anser jag att man i första hand ska vända sig till närmaste chef. Fungerar inte det får du vända dig till en högre chef eller oss politiker. Sen kan media vara ett alternativ, självklart får man prata med tidningen.

Abrahamsson tycker att det är ett bekymmer att såpass många i granskningen av tystnaden inte vågar vända sig till media. Han påpekar dock att förtroendet för både politiker och journalister är lågt.

– Det jag själv kan reagera på är vinklade rubriker som sänker hela Mariestads varumärke. Media har en förmåga att skapa motsättningar och det gillas inte av medborgarna.

I ett MT-porträtt från i fjol beskriver anonyma röster dig som en auktoritär ledare. Kan anställda i kommunen förmedla en negativ bild av verksamheten utan att behöva oroas över din vrede?

– Snälla, lite vassare frågor tack. Jag tar ett stort ansvar för att vi ska ha öppenhet och insyn i verksamheten. Att vara ledare innebär också att man tar obekväma beslut som inte gillas av alla.

– Media har en viktig roll och jag tycker att det oftast fungerar ganska bra. På sociala medier är det i alla fall inte tal om någon tystnad. Där vräker folk ur sig i stort sett vad som helst utan att vi har möjlighet att försvara oss eftersom det kan handla om sekretessärenden och känsliga saker där privatpersoner ofrivilligt hängs ut. Det är en farlig utveckling, säger Johan Abrahamsson.