12 nov 2015 09:25

12 nov 2015 09:28

Karin Eriksson: "Det är väldigt allvarligt"

Chefredaktören oroas över utvecklingen

Förtroendet för journalister är lågt – vilket oroar MT:s chefredaktör och ansvarig utgivare Karin Eriksson.
– Det är väldigt allvarligt, säger hon.

Anställda inom offentlig sektor i Skaraborg har lågt förtroende för journalister. Det visar undersökningen som Mariestads-Tidningen, Skaraborgs Allehanda och P4 Skaraborg ligger bakom.

Att det handlar om en så stor andel som 58 procent bekymrar Karin Eriksson.

– Media fyller en viktig funktion i att granska och då är det viktigt att ha förtroende. I olika förtroendebarometrar har journalister som yrkesgrupp alltid hamnat lågt och legat på samma nivå som politiker. Det är inte positivt.

Hon fortsätter:

– Vi kan bli bättre på att skriva om svåra sammanhang på ett enklare och mer intresseväckande sätt. En journalist förenklar för att den breda allmänheten ska förstå vad ämnet handlar om. Att vi vinklar texter är ett sätt att lyfta fram olika ställningstaganden. Det är ett dramaturgiskt grepp som är nödvändigt.

Felciterade?

I undersökningen framkommer kritik mot hur journalister väljer att presentera nyheter. Många tycker att sanningen förvrängs och en del hävdar att man blivit felciterad de gånger man figurerat i media.

Karin Eriksson är övertygad om att det sällan stämmer.

– Det händer nästintill aldrig. Däremot förkortas citat och fixas till.

Chefredaktören hoppas, i synnerhet för yttrandefrihetens skull, att fler anställda inom den offentliga verksamheten vågar vända sig till media om det råder missförhållanden på en arbetsplats.

– Man ska inte misstro journalister i den bemärkelsen att vi inte granskar. Men folk kan säkert vara rädda för repressalier och att det ska påverka ens arbetsplats och sina närmaste kollegor. Det vore beklämmande om chefer straffar anställda som väljer att rapportera om ett problem.

Anställda inom offentlig sektor i Skaraborg har lågt förtroende för journalister. Det visar undersökningen som Mariestads-Tidningen, Skaraborgs Allehanda och P4 Skaraborg ligger bakom.

Att det handlar om en så stor andel som 58 procent bekymrar Karin Eriksson.

– Media fyller en viktig funktion i att granska och då är det viktigt att ha förtroende. I olika förtroendebarometrar har journalister som yrkesgrupp alltid hamnat lågt och legat på samma nivå som politiker. Det är inte positivt.

Hon fortsätter:

– Vi kan bli bättre på att skriva om svåra sammanhang på ett enklare och mer intresseväckande sätt. En journalist förenklar för att den breda allmänheten ska förstå vad ämnet handlar om. Att vi vinklar texter är ett sätt att lyfta fram olika ställningstaganden. Det är ett dramaturgiskt grepp som är nödvändigt.

Felciterade?

I undersökningen framkommer kritik mot hur journalister väljer att presentera nyheter. Många tycker att sanningen förvrängs och en del hävdar att man blivit felciterad de gånger man figurerat i media.

Karin Eriksson är övertygad om att det sällan stämmer.

– Det händer nästintill aldrig. Däremot förkortas citat och fixas till.

Chefredaktören hoppas, i synnerhet för yttrandefrihetens skull, att fler anställda inom den offentliga verksamheten vågar vända sig till media om det råder missförhållanden på en arbetsplats.

– Man ska inte misstro journalister i den bemärkelsen att vi inte granskar. Men folk kan säkert vara rädda för repressalier och att det ska påverka ens arbetsplats och sina närmaste kollegor. Det vore beklämmande om chefer straffar anställda som väljer att rapportera om ett problem.