11 nov 2015 06:00

11 nov 2015 06:00

Svarar inte på kritiken

Förvaltningschef Kristina Athlei ställer inte upp för en intervju i MT. Naturbrukskansliets kommunikatör vill ta hand om frågorna och låta dem besvaras av andra personer.

– Det har varit två år av kritik i allmänna svepande ordalag. Hade hon gjort ett dåligt jobb hade hon inte varit kvar, säger kommunikatör Ulrika Jisland vid Västra Götalandsregionen när MT försöker få en intervjutid med Athlei.

Jisland vill veta vilka frågor vi har och varifrån kritiken kommer. Hon förtydligar sedan att hon menar vilken skola det handlar om.

Bilden av en tystad personal säger hon är ”helt fel”.

– Det är en struktur vi har skapat, där jag hjälper till och stöttar upp med mediakontakter. Det har blivit för mycket för personalen.

Atheli vill inte bemöta kritiken om arbetsklimatet på naturbruksskolorna och de täta rektorsbytena. Ulrika Jisland uppmanar i stället MT att mejla frågor som sedan kommer att besvaras av någon lämplig person. Hon framhåller att förvaltningschefen agerar på politikernas uppdrag och att Athlei har fått figurera mycket i media.

Vi erbjuds senare telefonintervjuer med en utbildningschef och en områdeschef för naturbruksskolornas kompetenscentrum.

– Det finns två som är villiga att prata med dig.

Områdeschefen Bo Grenabo Tapper kontaktar därefter själv redaktionen och vill ge sin syn på organisationsförändringen på skolorna och tanken bakom den. Han medger dock att det är Athlei som har tillsatt cheferna, inklusive honom.

– Syftet var att använda våra egna chefer i den nya organisationen, därav omflyttningen. Jag känner mig smickrad av frågan jag fick.

Men det känns konstigt att du ska stå till svars för förvaltningschefen. Vi vill ge henne chansen att bemöta kritiken.

– Jag förstår, men jag ingår också i ledningsgruppen.

Kristina Athlei har inte svarat på MT:s mejl riktade till henne.

– Det har varit två år av kritik i allmänna svepande ordalag. Hade hon gjort ett dåligt jobb hade hon inte varit kvar, säger kommunikatör Ulrika Jisland vid Västra Götalandsregionen när MT försöker få en intervjutid med Athlei.

Jisland vill veta vilka frågor vi har och varifrån kritiken kommer. Hon förtydligar sedan att hon menar vilken skola det handlar om.

Bilden av en tystad personal säger hon är ”helt fel”.

– Det är en struktur vi har skapat, där jag hjälper till och stöttar upp med mediakontakter. Det har blivit för mycket för personalen.

Atheli vill inte bemöta kritiken om arbetsklimatet på naturbruksskolorna och de täta rektorsbytena. Ulrika Jisland uppmanar i stället MT att mejla frågor som sedan kommer att besvaras av någon lämplig person. Hon framhåller att förvaltningschefen agerar på politikernas uppdrag och att Athlei har fått figurera mycket i media.

Vi erbjuds senare telefonintervjuer med en utbildningschef och en områdeschef för naturbruksskolornas kompetenscentrum.

– Det finns två som är villiga att prata med dig.

Områdeschefen Bo Grenabo Tapper kontaktar därefter själv redaktionen och vill ge sin syn på organisationsförändringen på skolorna och tanken bakom den. Han medger dock att det är Athlei som har tillsatt cheferna, inklusive honom.

– Syftet var att använda våra egna chefer i den nya organisationen, därav omflyttningen. Jag känner mig smickrad av frågan jag fick.

Men det känns konstigt att du ska stå till svars för förvaltningschefen. Vi vill ge henne chansen att bemöta kritiken.

– Jag förstår, men jag ingår också i ledningsgruppen.

Kristina Athlei har inte svarat på MT:s mejl riktade till henne.

  • Jenny Allvin