11 nov 2015 06:00

11 nov 2015 09:44

Skolorna där ingen vågar prata

"Man ryker eller blir omplacerad"

Rektorer som byts ut ofta, en osäkerhet kring chefsorganisationen överlag och en rädsla för att uttala sig i media. Arbetsklimatet har förändrats på regionens naturbruksskolor. På Sötåsen är det ... tyst.

När utredningen om naturbruksskolorna presenterades tidigare i höstas försökte MT förgäves få Sötåsens nya rektor Jenny Jacobsson att kommentera den. Hon avböjde intervju, men välkomnade oss att återkomma och skriva om annat som sker på skolan. Personal vi kontaktade sa sig inte våga ställa upp i tidningen, ens anonymt.

Sötåsen har hittills varit en fredad zon, medan andra skolor står inför nedläggning eller har varit nära nedläggningsbeslut. Det finns en rädsla på Törebodaskolan att säga något som kan skada verksamheten där: ”Att vara öppet kritisk kan straffa skolan.”

Demonstrationer

Dan-Göran Fleur är ombud för Lärarnas Riksförbund inom hela naturbruksförvaltningen. Han upplever ett förändrat arbetsklimat på naturbruksskolorna överlag på senare år.

– Särskilt på de skolor som ska stänga är arbetssituationen pressad. Det råder brist på personal och arbetsbelastningen är extrem vilket har lett till höga sjuktal.

Märker du av en rädsla hos lärarna att föra fram sina åsikter?

– Det är nog snarare så att man inte vet vem man ska kommunicera med.

Är det högt i tak på naturbruksskolorna?

– Nej, det är det inte. Rektorer byts ut tätt för att aldrig bli varma i kläderna och personal söker sig bort.

Hur påverkar det verksamheten och eleverna?

– På flera skolor har elever demonstrerat. Personal har sedan beskyllts för att ha uppviglat demonstrationerna.

Vet du om det har hänt att lärare eller annan personal har straffats på ett eller annat sätt efter att ha uttalat sig i media?

– Det är cheferna då. Rektorerna framför allt.

MT har vid flera tillfällen försökt få lärare på Sötåsen att kommentera utredningen om naturbruksskolorna. Är det munkavle på personalen?

– Vad jag vet så har personalen inte belagts med munkavle.

Vad tänker du om att det trots allt är så tyst?

– Offentliga verksamheter blir i dag allt mer lika de privata och många chefer rekryteras från den privata sektorn. Det är lätt att missa de mjuka värdena, det blir ett mer affärsmässigt tänkande från ledningen. Och att lärarna, precis som vårdpersonal mot patienter, är lojala mot eleverna kan utnyttjas.

Den nya chefspyramiden för naturbruksskolorna är inte helt lätt att förstå sig på. Klart är att rektorernas chefsroll tonas ner kraftigt. Sötåsen har inte varit förskonad från rektorsbyten. Per Hallén efterträddes av Bo Grenabo Tapper som ganska snart ersattes av Jenny Jacobsson. Alla förändringarna har skett sedan 2013, under förvaltningschef Kristina Athleis ledning.

Rektor slog larm

Det har varit en turbulent tid och avgångskrav har riktats mot Athlei. Personal på Uddetorp beskrev i början av året sin oro i ett öppet brev till förvaltningschefen. Med tiden har det dock blivit allt tystare på skolorna.

En av rektorerna som har lämnat regionen är Cecilia Koch. Hon vittnar om ett arbetsklimat där ”konstiga beslut” skapar otrygghet och där de anställda inte vågar föra fram sina åsikter. Hon anser att läget är allvarligt, att den härskarteknik som används motverkar ett gott arbetsklimat. Efter att hon sagt upp sig slog hon larm både till en styrelseledamot och till regionledningen.

– Min bild är att inifrån kommer ingen kritik. Det vågar man inte. Man ryker eller blir omplacerad till någon annan enhet eller till en källare, vilket faktiskt har hänt, eller så blir man uthängd i media.

– Jag hittade ett annat jobb och drog.

När utredningen om naturbruksskolorna presenterades tidigare i höstas försökte MT förgäves få Sötåsens nya rektor Jenny Jacobsson att kommentera den. Hon avböjde intervju, men välkomnade oss att återkomma och skriva om annat som sker på skolan. Personal vi kontaktade sa sig inte våga ställa upp i tidningen, ens anonymt.

Sötåsen har hittills varit en fredad zon, medan andra skolor står inför nedläggning eller har varit nära nedläggningsbeslut. Det finns en rädsla på Törebodaskolan att säga något som kan skada verksamheten där: ”Att vara öppet kritisk kan straffa skolan.”

Demonstrationer

Dan-Göran Fleur är ombud för Lärarnas Riksförbund inom hela naturbruksförvaltningen. Han upplever ett förändrat arbetsklimat på naturbruksskolorna överlag på senare år.

– Särskilt på de skolor som ska stänga är arbetssituationen pressad. Det råder brist på personal och arbetsbelastningen är extrem vilket har lett till höga sjuktal.

Märker du av en rädsla hos lärarna att föra fram sina åsikter?

– Det är nog snarare så att man inte vet vem man ska kommunicera med.

Är det högt i tak på naturbruksskolorna?

– Nej, det är det inte. Rektorer byts ut tätt för att aldrig bli varma i kläderna och personal söker sig bort.

Hur påverkar det verksamheten och eleverna?

– På flera skolor har elever demonstrerat. Personal har sedan beskyllts för att ha uppviglat demonstrationerna.

Vet du om det har hänt att lärare eller annan personal har straffats på ett eller annat sätt efter att ha uttalat sig i media?

– Det är cheferna då. Rektorerna framför allt.

MT har vid flera tillfällen försökt få lärare på Sötåsen att kommentera utredningen om naturbruksskolorna. Är det munkavle på personalen?

– Vad jag vet så har personalen inte belagts med munkavle.

Vad tänker du om att det trots allt är så tyst?

– Offentliga verksamheter blir i dag allt mer lika de privata och många chefer rekryteras från den privata sektorn. Det är lätt att missa de mjuka värdena, det blir ett mer affärsmässigt tänkande från ledningen. Och att lärarna, precis som vårdpersonal mot patienter, är lojala mot eleverna kan utnyttjas.

Den nya chefspyramiden för naturbruksskolorna är inte helt lätt att förstå sig på. Klart är att rektorernas chefsroll tonas ner kraftigt. Sötåsen har inte varit förskonad från rektorsbyten. Per Hallén efterträddes av Bo Grenabo Tapper som ganska snart ersattes av Jenny Jacobsson. Alla förändringarna har skett sedan 2013, under förvaltningschef Kristina Athleis ledning.

Rektor slog larm

Det har varit en turbulent tid och avgångskrav har riktats mot Athlei. Personal på Uddetorp beskrev i början av året sin oro i ett öppet brev till förvaltningschefen. Med tiden har det dock blivit allt tystare på skolorna.

En av rektorerna som har lämnat regionen är Cecilia Koch. Hon vittnar om ett arbetsklimat där ”konstiga beslut” skapar otrygghet och där de anställda inte vågar föra fram sina åsikter. Hon anser att läget är allvarligt, att den härskarteknik som används motverkar ett gott arbetsklimat. Efter att hon sagt upp sig slog hon larm både till en styrelseledamot och till regionledningen.

– Min bild är att inifrån kommer ingen kritik. Det vågar man inte. Man ryker eller blir omplacerad till någon annan enhet eller till en källare, vilket faktiskt har hänt, eller så blir man uthängd i media.

– Jag hittade ett annat jobb och drog.

  • Jenny Allvin