10 nov 2015 07:53

10 nov 2015 12:20

Dina rättigheter - så funkar det

Få koll på din rätt att uttrycka dig med stöd av tryckfrihetsförordningen, offentlighetsprincipen, meddelarfriheten och förvaltningslagen.

Tryckfrihetsförordningen (TF)

Är en av Sveriges grundlagar och antogs 1949 (ursprungligen från 1766). Den behandlar folkets rätt att i tryckta medier säga sin åsikt utan risk för censur och förföljelse. Yttrandefrihetsgrundlagen är en liknande lag för rätten att säga vad man tycker.

Förutom regler om tryckfrihet innehåller tryckfrihetsförordningen även regler om meddelarskydd och om offentliga handlingar. Sverige är ensamt om att ha dessa principer så detaljerat reglerade i grundlag.

TF är inte en lag utan undantag. Följande ämnen är ”förbjudna”, och kan medföra att ansvarig utgivare blir åtalad för tryckfrihetsbrott: Hotar rikets säkerhet, ärekränker enskild person, hets mot folkgrupp, barnpornografi, röjer handlingar som nämns i sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen

Har funnits i Sverige sedan 1766 och regleras i grundlagen genom Tryckfrihetsförordningen.

Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Rätten gäller oavsett ålder och nationalitet. Huvudregeln är att man inte behöver uppge sitt namn eller berätta varför man vill se en handling. Det finns dock vissa undantag.

Offentlighetsprincipen gäller hos statliga myndigheter, landsting och kommuner. Den gäller även i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner och landsting skall anses utöva ett rättsligt bestämmande.

Meddelarfrihet

Alla har egentligen meddelarfrihet – rätten att vända sig till media och lämna uppgifter. Alla har också meddelarskydd – den som tar emot ett tips får inte avslöja källan om hen vill vara anonym.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter gäller för anställda på statliga myndigheter, kommunala myndigheter och kommunala bolag som kommunen har avgörande beslutanderätt över.

En myndighet får inte efterforska vem som har utnyttjat den rätten.

Förvaltningslagen

Serviceskyldigheten garanterar enskilda människors rättssäkerhet i kontakten med myndigheter. I det ingår snabb och serviceinriktad handläggning, information under handläggningstiden, att personen i fråga förstår beslutet, anledningen till beslutet och att de har rätt att överklaga.

Myndigheterna ska ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Myndigheten ska underlätta för den enskilde att ha med den att göra.

Tryckfrihetsförordningen (TF)

Är en av Sveriges grundlagar och antogs 1949 (ursprungligen från 1766). Den behandlar folkets rätt att i tryckta medier säga sin åsikt utan risk för censur och förföljelse. Yttrandefrihetsgrundlagen är en liknande lag för rätten att säga vad man tycker.

Förutom regler om tryckfrihet innehåller tryckfrihetsförordningen även regler om meddelarskydd och om offentliga handlingar. Sverige är ensamt om att ha dessa principer så detaljerat reglerade i grundlag.

TF är inte en lag utan undantag. Följande ämnen är ”förbjudna”, och kan medföra att ansvarig utgivare blir åtalad för tryckfrihetsbrott: Hotar rikets säkerhet, ärekränker enskild person, hets mot folkgrupp, barnpornografi, röjer handlingar som nämns i sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen

Har funnits i Sverige sedan 1766 och regleras i grundlagen genom Tryckfrihetsförordningen.

Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Rätten gäller oavsett ålder och nationalitet. Huvudregeln är att man inte behöver uppge sitt namn eller berätta varför man vill se en handling. Det finns dock vissa undantag.

Offentlighetsprincipen gäller hos statliga myndigheter, landsting och kommuner. Den gäller även i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner och landsting skall anses utöva ett rättsligt bestämmande.

Meddelarfrihet

Alla har egentligen meddelarfrihet – rätten att vända sig till media och lämna uppgifter. Alla har också meddelarskydd – den som tar emot ett tips får inte avslöja källan om hen vill vara anonym.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter gäller för anställda på statliga myndigheter, kommunala myndigheter och kommunala bolag som kommunen har avgörande beslutanderätt över.

En myndighet får inte efterforska vem som har utnyttjat den rätten.

Förvaltningslagen

Serviceskyldigheten garanterar enskilda människors rättssäkerhet i kontakten med myndigheter. I det ingår snabb och serviceinriktad handläggning, information under handläggningstiden, att personen i fråga förstår beslutet, anledningen till beslutet och att de har rätt att överklaga.

Myndigheterna ska ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Myndigheten ska underlätta för den enskilde att ha med den att göra.