06 nov 2015 14:43

06 nov 2015 14:43

Om särskilda undervisningsgrupper

FÖRTYDLIGANDE

I torsdags skrev MT om att antalet upprättade åtgärdsprogram i skolorna minskar kraftigt.

I samband med detta berättade grundskolechef Susanne Fransson att de av Skolinspektionen kritiserade särskilda undervisningsgrupperna i Mariestads grundskolor har försvunnit. Det kan dock vara på sin plats med ett förtydligande.

De kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna har försvunnit. Däremot har varje skola fortfarande rätt, i enlighet med skollagen, att besluta om särskilda undervisningsgrupper.

Skolinspektionens kritik baserades på att Mariestads kommun saknade utredning, dokumentation och tidsbestämda åtgärder samt bristande ambitioner av en inkluderande undervisning för alla elever.

Det kan alltså fortfarande finnas tillfälliga särskilda undervisningsgrupper på olika skolor i Mariestads kommun. Till skillnad mot tidigare finns nu en betydligt större medvetenhet om hur dessa ska hanteras.

I samband med detta berättade grundskolechef Susanne Fransson att de av Skolinspektionen kritiserade särskilda undervisningsgrupperna i Mariestads grundskolor har försvunnit. Det kan dock vara på sin plats med ett förtydligande.

De kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna har försvunnit. Däremot har varje skola fortfarande rätt, i enlighet med skollagen, att besluta om särskilda undervisningsgrupper.

Skolinspektionens kritik baserades på att Mariestads kommun saknade utredning, dokumentation och tidsbestämda åtgärder samt bristande ambitioner av en inkluderande undervisning för alla elever.

Det kan alltså fortfarande finnas tillfälliga särskilda undervisningsgrupper på olika skolor i Mariestads kommun. Till skillnad mot tidigare finns nu en betydligt större medvetenhet om hur dessa ska hanteras.