05 nov 2015 20:00

05 nov 2015 20:05

Köpare av Berthas hus kan få pengarna tillbaka

Stiftelse går vidare med försäljning

Vid en försäljning av Berthas Petterssons hus kan köparen få tillbaka delar av köpeskillingen. Stiftelsen lever nämligen kvar efter försäljning med huvudsaklig uppgift att vårda och bevara den anrika byggnaden.

Som väntat har politikerna inget emot att stiftelsen Bertha Petterssons hus går vidare med försäljning. Stiftelsen har som bekant kämpat en tid med dålig ekonomi samtidigt som renoveringsbehoven i huset är stora. Skulderna uppgår i dag till cirka 750 000 kronor.

Stiftelsen har själv bedömt att fastigheten har ett marknadsvärde om cirka 2,75 miljoner kronor. Renoveringskostnaderna uppgår till 3,1 miljoner kronor. Det är dock kostnader som en ny ägare till stora delar kan få tillbaka efter att skulderna är reglerade.

I dagsläget har Mariestads kommun inga planer på att ta över fastigheten.

Ovanlig situation

Stadsjurist Rolf Sjöström förtydligar vad Kammarkollegiets godkännande av permutation innebär.

– I stället för att förvalta fastigheten gör utformningen av de nya stadgarna att stiftelsen vid en försäljning i första hand ska bevara och vårda byggnaden. Vid en försäljning går pengarna till stiftelsen och dit kan fastighetsägaren vända sig för att söka bidrag för byggnadsvård, säger Sjöström.

I de nya ändamålsbestämmelserna står också att stiftelsen efter en försäljning har möjlighet att avsätta pengar för andra äldre byggnader i området.

Bertha Petterssons hus har sedan tidigare en särskild skyddsbestämmelse på grund av sitt kulturhistoriska värde.

Som väntat har politikerna inget emot att stiftelsen Bertha Petterssons hus går vidare med försäljning. Stiftelsen har som bekant kämpat en tid med dålig ekonomi samtidigt som renoveringsbehoven i huset är stora. Skulderna uppgår i dag till cirka 750 000 kronor.

Stiftelsen har själv bedömt att fastigheten har ett marknadsvärde om cirka 2,75 miljoner kronor. Renoveringskostnaderna uppgår till 3,1 miljoner kronor. Det är dock kostnader som en ny ägare till stora delar kan få tillbaka efter att skulderna är reglerade.

I dagsläget har Mariestads kommun inga planer på att ta över fastigheten.

Ovanlig situation

Stadsjurist Rolf Sjöström förtydligar vad Kammarkollegiets godkännande av permutation innebär.

– I stället för att förvalta fastigheten gör utformningen av de nya stadgarna att stiftelsen vid en försäljning i första hand ska bevara och vårda byggnaden. Vid en försäljning går pengarna till stiftelsen och dit kan fastighetsägaren vända sig för att söka bidrag för byggnadsvård, säger Sjöström.

I de nya ändamålsbestämmelserna står också att stiftelsen efter en försäljning har möjlighet att avsätta pengar för andra äldre byggnader i området.

Bertha Petterssons hus har sedan tidigare en särskild skyddsbestämmelse på grund av sitt kulturhistoriska värde.