05 nov 2015 17:22

05 nov 2015 19:21

Kommunens oro när flyktingkrisen växer

MARIESTAD: Mariestad kan få ta emot 1 000 nyanlända nästa år

Migrationsverket jagar ny personal och akuta asylboenden. Mariestads kommun har fått order om att ha ständig jourberedskap då beslut hela tiden fattas centralt med kort varsel.
– Vi upplever ett oerhört tryck, säger Anders Ekström, enhetschef på Migrationsverket i Mariestad.

I somras hade Migrationsverket i Mariestads totalt 2 500 asylsökande i Skaraborg. Den siffran är i dag 4 600. På ett par månader har antalet ensamkommande flyktingbarn gått från 300 till 600.

Är en kris

Det akuta läget har fått Migrationsverket att tillsätta en särskild krisorganisation. Migrationsverket har också ständig kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvaret.

– Det är utan tvekan ett krisläge, en jättesvår situation. Våra telefoner går varma och vi är fortsatt i en rekryteringsfas. I dag ser vi inte några tecken på att flyktingströmmen avtar, säger Anders Ekström.

Mariestads kommun har i dagsläget ett 50-tal platser som kan användas som evakueringsboende. 20 av dem kan vara redo för inflyttning inom ett par timmar.

– Bäddarna är utspridda på flera olika ställen. Telefonen är på 24 timmar om dygnet eftersom vi kan få ett samtal när som helst, säger kommunchef Lars Arvidsson.

Hemligt

Kommunen för också diskussioner med flera fastighetsägare om större bostäder som kan komma att bli aktuella. Vilka boenden det rör sig om är hemligt tills dess att kommunen fått klara besked från Migrationsverket.

– Det handlar om tillfälliga boenden för tak över huvudet. Boende för ett par veckor. Sedan jobbar vi också för mer långsiktiga lösningar, säger Lars Arvidsson.

Ökar

Enligt EU-kommissionens prognos förväntas antalet flyktingar till Europa öka till 1,5 miljoner nästa år. Kommunledningen i Mariestad har fått preliminära uppgifter om att Skaraborg kan räkna med uppemot 10 000 flyktingar nästa år. Sett till befolkningsmängd skulle det innebära en genomströmning av 1 000 flyktingar i Mariestads kommun nästa år.

– De siffrorna har inte jag fått, men det låter inte orimligt med tanke på utvecklingen, säger Anders Ekström.

Lars Arvidsson bedömer att Mariestads kommun, inom befintlig organisation, har möjlighet att erbjuda bäddar för maximalt ett 100-tal flyktingar åt gången.

– De besked vi har fått är att det kan bli tal om 1 000 asylsökande i Mariestads kommun 2016, säger Lars Arvidsson.

Samtidigt som läget är oerhört ansträngt på Migrationsverket sprider sig oron i många kommuner över hur man ska kunna lösa mer än bara de tillfälliga utmaningarna.

Särregler

Kommunalråd Johan Abrahamsson (M) efterlyser särregler för att situationen inte ska bli ohållbar. Som exempel nämner han att barn kanske inte kan erbjudas platser i förskola och skola på en gång.

– Kortsiktiga boenden och käk fixar vi utan några större problem. Men om man räknar på att 40 procent av de asylsökande brukar vara barn pratar vi om 400 skolplatser på ett år. 600 vuxna som ska läsa på SFI. Det är otroligt stora siffror och vi måste diskutera hur vi ska hantera det på sikt. Det kan inte vara ett problem att man vill prata om problem, säger Abrahamsson.

Mariestads kommun ser behovet av att anställda samordnare som jobbar med flyktingkrisen på heltid. Några välbekanta namn för Mariestadsborna har fått en förfrågan.

– Kommunerna har ingen påverkan eller insyn, vi står längst ner i kedjan och får till uppgift att lösa situationen. Jag tror att det är svårt för många att sätta sig in i vilka utmaningar vi egentligen står inför, säger Johan Abrahamsson.

Gör sitt bästa

Anders Ekström säger att kommunerna kommer att få ersättning för hyra, mat och personal på evakueringsboendena. Vad gäller framförhållningen har han svårt att se att det kommer bli bättre inom den närmaste framtiden.

– Problemet är när det inte finns några platser, då blir det väldigt kortsiktigt. Vi får också information med kort varsel.

I somras hade Migrationsverket i Mariestads totalt 2 500 asylsökande i Skaraborg. Den siffran är i dag 4 600. På ett par månader har antalet ensamkommande flyktingbarn gått från 300 till 600.

Är en kris

Det akuta läget har fått Migrationsverket att tillsätta en särskild krisorganisation. Migrationsverket har också ständig kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvaret.

– Det är utan tvekan ett krisläge, en jättesvår situation. Våra telefoner går varma och vi är fortsatt i en rekryteringsfas. I dag ser vi inte några tecken på att flyktingströmmen avtar, säger Anders Ekström.

Mariestads kommun har i dagsläget ett 50-tal platser som kan användas som evakueringsboende. 20 av dem kan vara redo för inflyttning inom ett par timmar.

– Bäddarna är utspridda på flera olika ställen. Telefonen är på 24 timmar om dygnet eftersom vi kan få ett samtal när som helst, säger kommunchef Lars Arvidsson.

Hemligt

Kommunen för också diskussioner med flera fastighetsägare om större bostäder som kan komma att bli aktuella. Vilka boenden det rör sig om är hemligt tills dess att kommunen fått klara besked från Migrationsverket.

– Det handlar om tillfälliga boenden för tak över huvudet. Boende för ett par veckor. Sedan jobbar vi också för mer långsiktiga lösningar, säger Lars Arvidsson.

Ökar

Enligt EU-kommissionens prognos förväntas antalet flyktingar till Europa öka till 1,5 miljoner nästa år. Kommunledningen i Mariestad har fått preliminära uppgifter om att Skaraborg kan räkna med uppemot 10 000 flyktingar nästa år. Sett till befolkningsmängd skulle det innebära en genomströmning av 1 000 flyktingar i Mariestads kommun nästa år.

– De siffrorna har inte jag fått, men det låter inte orimligt med tanke på utvecklingen, säger Anders Ekström.

Lars Arvidsson bedömer att Mariestads kommun, inom befintlig organisation, har möjlighet att erbjuda bäddar för maximalt ett 100-tal flyktingar åt gången.

– De besked vi har fått är att det kan bli tal om 1 000 asylsökande i Mariestads kommun 2016, säger Lars Arvidsson.

Samtidigt som läget är oerhört ansträngt på Migrationsverket sprider sig oron i många kommuner över hur man ska kunna lösa mer än bara de tillfälliga utmaningarna.

Särregler

Kommunalråd Johan Abrahamsson (M) efterlyser särregler för att situationen inte ska bli ohållbar. Som exempel nämner han att barn kanske inte kan erbjudas platser i förskola och skola på en gång.

– Kortsiktiga boenden och käk fixar vi utan några större problem. Men om man räknar på att 40 procent av de asylsökande brukar vara barn pratar vi om 400 skolplatser på ett år. 600 vuxna som ska läsa på SFI. Det är otroligt stora siffror och vi måste diskutera hur vi ska hantera det på sikt. Det kan inte vara ett problem att man vill prata om problem, säger Abrahamsson.

Mariestads kommun ser behovet av att anställda samordnare som jobbar med flyktingkrisen på heltid. Några välbekanta namn för Mariestadsborna har fått en förfrågan.

– Kommunerna har ingen påverkan eller insyn, vi står längst ner i kedjan och får till uppgift att lösa situationen. Jag tror att det är svårt för många att sätta sig in i vilka utmaningar vi egentligen står inför, säger Johan Abrahamsson.

Gör sitt bästa

Anders Ekström säger att kommunerna kommer att få ersättning för hyra, mat och personal på evakueringsboendena. Vad gäller framförhållningen har han svårt att se att det kommer bli bättre inom den närmaste framtiden.

– Problemet är när det inte finns några platser, då blir det väldigt kortsiktigt. Vi får också information med kort varsel.