04 nov 2015 16:09

04 nov 2015 16:09

Vad händer på mässan?

Maria Torp, projektledare när Mariestads kommun deltar vid Kvalitetsmässan i Göteborg.

– Kvalitetsmässan arrangeras på Svenska mässan vartannat år sedan 1989. Totalt kommer det vara ungefär 10 000 besökare mellan 3 och 5 november. Det är Europas största fackmässa för samhällsutveckling.

Vilka representerar Mariestad?

– Det är personal från Maria Nova (vuxenstöd) och Lotsen (barn och familj) som berättar vilka fördelar samlokaliseringen ger.

Vad är Mariestads vision?

– Vi försöker arbeta innovativt med samlokalisering av verksamheter, som exempelvis medborgarresurs. Det möjliggör en mer effektiv hjälp anpassad efter individernas behov.

Vad är syftet med kommunens deltagande?

– Ja, det är att marknadsföra kommunen, men även informeras och inspireras av seminarier och övriga utställare. Givetvis vill vi bygga nätverk.

Vilka kommuner deltar ifrån Skaraborg?

– Det är Mariestad, Vara och Skövde.

Hur har det gått hittills?

– Bra, under tisdagen hade vi 140 personer som stannade vid vår monter och snackade lite. I montern finns det 22 personer som byts av och även två huvudansvariga.

Vad tror du det ger för effekter?

– De som jobbar i de olika verksamheterna har fått en positiv skjuts framåt genom att vara med på mässan och det ökar även sammanhållningen.

– Jag var själv nere under tisdagen och det var riktigt bra. Förutom deltagande i montern hålls även två seminarier av Mariestads kommun med både Lotta Hjoberg och Ulrika Lindahl.

– Kvalitetsmässan arrangeras på Svenska mässan vartannat år sedan 1989. Totalt kommer det vara ungefär 10 000 besökare mellan 3 och 5 november. Det är Europas största fackmässa för samhällsutveckling.

Vilka representerar Mariestad?

– Det är personal från Maria Nova (vuxenstöd) och Lotsen (barn och familj) som berättar vilka fördelar samlokaliseringen ger.

Vad är Mariestads vision?

– Vi försöker arbeta innovativt med samlokalisering av verksamheter, som exempelvis medborgarresurs. Det möjliggör en mer effektiv hjälp anpassad efter individernas behov.

Vad är syftet med kommunens deltagande?

– Ja, det är att marknadsföra kommunen, men även informeras och inspireras av seminarier och övriga utställare. Givetvis vill vi bygga nätverk.

Vilka kommuner deltar ifrån Skaraborg?

– Det är Mariestad, Vara och Skövde.

Hur har det gått hittills?

– Bra, under tisdagen hade vi 140 personer som stannade vid vår monter och snackade lite. I montern finns det 22 personer som byts av och även två huvudansvariga.

Vad tror du det ger för effekter?

– De som jobbar i de olika verksamheterna har fått en positiv skjuts framåt genom att vara med på mässan och det ökar även sammanhållningen.

– Jag var själv nere under tisdagen och det var riktigt bra. Förutom deltagande i montern hålls även två seminarier av Mariestads kommun med både Lotta Hjoberg och Ulrika Lindahl.