04 nov 2015 13:00

04 nov 2015 13:01

Jonegård (SD) om ekonomin och partikamrater

POLITIK

Som vågmästare i Mariestads kommunfullmäktige reagerar Ola Jonegård, ordförande för Sverigedemokraterna i Mariestad, på kommunchef Lars Arvidssons rapport och långsiktiga analys av det ekonomiska läget:

– Vi kan inte effektivisera fram en god ekonomi mer än på marginalen. Jag tror att det kommer bli nödvändigt med skattehöjningar längre fram.

Förutom ekonomin vill Ola Jonegård klargöra att han tar avstånd från lokala SD-avdelningar som publicerat adresser för asylboenden på Facebook, vilket han benämner som ”onödigt och lumpet”.

– Sen tycker jag att Socialdemokraterna i Mariestad borde lugna ner sig när de talar om människovärde. Vad har de för människosyn när deras regering inte kan ordna fram jobb och bostäder åt alla nyanlända?

– Vi kan inte effektivisera fram en god ekonomi mer än på marginalen. Jag tror att det kommer bli nödvändigt med skattehöjningar längre fram.

Förutom ekonomin vill Ola Jonegård klargöra att han tar avstånd från lokala SD-avdelningar som publicerat adresser för asylboenden på Facebook, vilket han benämner som ”onödigt och lumpet”.

– Sen tycker jag att Socialdemokraterna i Mariestad borde lugna ner sig när de talar om människovärde. Vad har de för människosyn när deras regering inte kan ordna fram jobb och bostäder åt alla nyanlända?