02 nov 2015 06:00

02 nov 2015 06:00

Ovisst om cykelvägen

Svårare att bygga på regionala vägar

Utsikterna för byggande av gång- och cykelväg vid Ullervad är i dag oklart. Det är svårare att bygga på landsbygd än inne i Mariestad.

Just nu har kommunen stora planen vad gäller cykelvägar. Dock gäller detta bara inne i Mariestad. Att bygga i tätorten är både enklare och billigare jämfört med landsbygd.

Vägarna i Mariestad ägs av kommunen. Så är inte fallet med länsväg 201 vid Ullervad.

– Kommunen är inte väghållare, utan det är Trafikverket. Det är mer omständigt att bygga längs Trafikverkets vägar, säger Johan Bengtsson, projektledare vid kommunen.

Dessutom kan eventuella svårigheter uppstå när kommunen ska komma överens med markägare. Men att det inom en överskådlig framtid kan bli en gång- och cykelväg vid Ullervad är inte osannolikt.

– Det var inte alls längesedan vi diskuterade det, säger Bengtsson.

Ett kommunalt beslut om genomförande av vägprojektet villkoras med statlig medfinansiering.

År 2012 beviljades kommunen sådan medfinansiering för att bygga cykelväg vid Ullervad bland annat, men kommunen utnyttjade aldrig den möjligheten. Blir det aktuellt med en ny medfinansiering står Mariestad först i kö hos Trafikverket, enligt Bengtsson.

Just nu har kommunen stora planen vad gäller cykelvägar. Dock gäller detta bara inne i Mariestad. Att bygga i tätorten är både enklare och billigare jämfört med landsbygd.

Vägarna i Mariestad ägs av kommunen. Så är inte fallet med länsväg 201 vid Ullervad.

– Kommunen är inte väghållare, utan det är Trafikverket. Det är mer omständigt att bygga längs Trafikverkets vägar, säger Johan Bengtsson, projektledare vid kommunen.

Dessutom kan eventuella svårigheter uppstå när kommunen ska komma överens med markägare. Men att det inom en överskådlig framtid kan bli en gång- och cykelväg vid Ullervad är inte osannolikt.

– Det var inte alls längesedan vi diskuterade det, säger Bengtsson.

Ett kommunalt beslut om genomförande av vägprojektet villkoras med statlig medfinansiering.

År 2012 beviljades kommunen sådan medfinansiering för att bygga cykelväg vid Ullervad bland annat, men kommunen utnyttjade aldrig den möjligheten. Blir det aktuellt med en ny medfinansiering står Mariestad först i kö hos Trafikverket, enligt Bengtsson.

  • Jesper Sydhagen