01 nov 2015 14:14

01 nov 2015 14:15

Veronica vill se efterlängtad cykelväg

Gå eller cykla mellan Ullervad och Segerstad är riskabelt

Veronica Friman har två småbarn och bor i Segerstad, inte långt från Ullervad. Men att gå med barnvagn på vägen däremellan anser hon vara osäkert. Länge har hon och byborna väntat på att en gång- och cykelväg ska byggas.

Länsväg 201 som går förbi Ullervad är trafikerad med snabbt körande fordon. Bor man i byn Segerstad kan det innebära fara att gå den korta sträckan till Ullervad.

I tio år har det har ryktats att en gång- och cykelväg är på gång. Veronica Friman flyttade dit för ett år sedan och hon går regelbundet på vägen med barnen i dubbelbarnvagn.

– Jag går här några gånger i veckan med reflexer, säger hon.

– Jag har vänner i Ullervad som jag träffar.

Mängden trafik varierar. Veronica går bara längs vägen på veckorna, då det är färre bilar.

– Jag skulle aldrig få för mig att gå där på helgerna.

Hastighetsbegränsningen på denna vägsträcka är satt till 80 km/h. Men eftersom det är en raksträcka så är fordonen ofta uppe i högre hastigheter och det finns ingen fartkamera som hindrar dem.

– När man går och det kommer två lastbilar mot varandra, då blir det läskigt.

Dessutom kan det blåsa ganska mycket på den öppna slätten. De ständiga riskerna gör att man som gångtrafikant eller cyklist är på alerten hela tiden, trots att sträckan i fråga bara är några hundra meter.

– Det känns som man går i evigheter.

Segerstadsbor har flera anledningar att ta sig till Ullervad. Där finns en skola, två förskolor, fotbolls- och ridklubb. I nästan varje hus i Segerstad finns det barn.

– När mitt barn blir större ska han gå i förskola i Ullervad tre dagar i veckan. Det skulle kännas bra om det fanns en cykelbana då.

Man kan ta en omväg runt åkrarna, men den är flera kilometer lång.

Om man vill cykla in till Mariestad och bor man i Ullervad är det inga problem att följa småvägar och cykelbanor. Men kommer man längre ifrån så tvingas man köra på en bit av länsvägen, vilket är vanligt förekommande.

– När jag går där möter jag cyklister varje gång.

Veronica kräver ingenting mer än en liten grusväg. Asfalt, belysning och plogning på vintrarna är inte nödvändigt. Under vägen finns redan en kotunnel. Om den görs större så får man ett säkert ställe att korsa vägen på.

Byalaget i Jula och Segerstad har länge försökt få kommunen att bygga en cykelväg till Ullervad, men hittills har det inte gett resultat.

– Har man väntat i tio år kan det lika gärna ta tio år till, säger Veronica.

Länsväg 201 som går förbi Ullervad är trafikerad med snabbt körande fordon. Bor man i byn Segerstad kan det innebära fara att gå den korta sträckan till Ullervad.

I tio år har det har ryktats att en gång- och cykelväg är på gång. Veronica Friman flyttade dit för ett år sedan och hon går regelbundet på vägen med barnen i dubbelbarnvagn.

– Jag går här några gånger i veckan med reflexer, säger hon.

– Jag har vänner i Ullervad som jag träffar.

Mängden trafik varierar. Veronica går bara längs vägen på veckorna, då det är färre bilar.

– Jag skulle aldrig få för mig att gå där på helgerna.

Hastighetsbegränsningen på denna vägsträcka är satt till 80 km/h. Men eftersom det är en raksträcka så är fordonen ofta uppe i högre hastigheter och det finns ingen fartkamera som hindrar dem.

– När man går och det kommer två lastbilar mot varandra, då blir det läskigt.

Dessutom kan det blåsa ganska mycket på den öppna slätten. De ständiga riskerna gör att man som gångtrafikant eller cyklist är på alerten hela tiden, trots att sträckan i fråga bara är några hundra meter.

– Det känns som man går i evigheter.

Segerstadsbor har flera anledningar att ta sig till Ullervad. Där finns en skola, två förskolor, fotbolls- och ridklubb. I nästan varje hus i Segerstad finns det barn.

– När mitt barn blir större ska han gå i förskola i Ullervad tre dagar i veckan. Det skulle kännas bra om det fanns en cykelbana då.

Man kan ta en omväg runt åkrarna, men den är flera kilometer lång.

Om man vill cykla in till Mariestad och bor man i Ullervad är det inga problem att följa småvägar och cykelbanor. Men kommer man längre ifrån så tvingas man köra på en bit av länsvägen, vilket är vanligt förekommande.

– När jag går där möter jag cyklister varje gång.

Veronica kräver ingenting mer än en liten grusväg. Asfalt, belysning och plogning på vintrarna är inte nödvändigt. Under vägen finns redan en kotunnel. Om den görs större så får man ett säkert ställe att korsa vägen på.

Byalaget i Jula och Segerstad har länge försökt få kommunen att bygga en cykelväg till Ullervad, men hittills har det inte gett resultat.

– Har man väntat i tio år kan det lika gärna ta tio år till, säger Veronica.

  • Jesper Sydhagen