31 okt 2015 15:16

31 okt 2015 15:16

Marscherade mot utbredda rasismen

MARIESTAD

Rasismen breder ut sig – vilket skrämmer nätverket ”Tillsammans för Mariestad”.

På lördagen hölls en manifestation mot den oroväckande utvecklingen.

”Vår framtid är tillsammans – låt inte hatet segra”. ”Politiker: Håll vad ni lovar och ge inte efter för rasismen”. ”Ja till trygghet– låt flyktingarna stanna”.

Under de tre parollerna marscherade ett 80-tal personer en kort slinga med start på Nya torget i Mariestad.

Det antirasistiska nätverket ”Tillsammans för Mariestad” var initiativtagare och liknande marscher hölls samma dag på 21 andra håll i landet.

– Den senaste flyktingöverenskommelsen, som regeringen och allianspartierna enades om, skapar oro och gör det svårare för nyanlända att få uppehållstillstånd. Konsekvensen blir att dessa personer inte blir lika benägna att lära sig språket och komma i gång med sina nya liv, säger Anna Hulthén Pruitt.

Hon tycker att politikerna går rasisterna till mötes i stället för att sätta ner foten.

– Jag håller med om att EU-länderna ska dela på ansvaret, precis som kommunerna. Men det viktigaste är att folk överlever och vi har en skyldighet att rädda liv.

Känga mot SD

Hatet mot flyktingarna har eskalerat sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, menar Hulthén Pruitt.

– De utmålar de här stackars människor som ett hot mot Sverige. SD säger att vi står inför en systemkollaps, men jag tycker att de står för en skrämmande domedagsretorik.

– Vi har sett tänkta asylboenden brinna upp och händelsen i Trollhättan gör människor otrygga. Det är en farlig utveckling.

I samband med manifestationen höll Monica Hedlund, Anna van der Tol, Sofyan Hagkadour och Leif Udéhn uppskattade tal på torget som mottogs med applåder.

”Vår framtid är tillsammans – låt inte hatet segra”. ”Politiker: Håll vad ni lovar och ge inte efter för rasismen”. ”Ja till trygghet– låt flyktingarna stanna”.

Under de tre parollerna marscherade ett 80-tal personer en kort slinga med start på Nya torget i Mariestad.

Det antirasistiska nätverket ”Tillsammans för Mariestad” var initiativtagare och liknande marscher hölls samma dag på 21 andra håll i landet.

– Den senaste flyktingöverenskommelsen, som regeringen och allianspartierna enades om, skapar oro och gör det svårare för nyanlända att få uppehållstillstånd. Konsekvensen blir att dessa personer inte blir lika benägna att lära sig språket och komma i gång med sina nya liv, säger Anna Hulthén Pruitt.

Hon tycker att politikerna går rasisterna till mötes i stället för att sätta ner foten.

– Jag håller med om att EU-länderna ska dela på ansvaret, precis som kommunerna. Men det viktigaste är att folk överlever och vi har en skyldighet att rädda liv.

Känga mot SD

Hatet mot flyktingarna har eskalerat sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, menar Hulthén Pruitt.

– De utmålar de här stackars människor som ett hot mot Sverige. SD säger att vi står inför en systemkollaps, men jag tycker att de står för en skrämmande domedagsretorik.

– Vi har sett tänkta asylboenden brinna upp och händelsen i Trollhättan gör människor otrygga. Det är en farlig utveckling.

I samband med manifestationen höll Monica Hedlund, Anna van der Tol, Sofyan Hagkadour och Leif Udéhn uppskattade tal på torget som mottogs med applåder.