30 okt 2015 06:00

30 okt 2015 06:00

Politikernas reaktioner på alarmerande kalkyl

Johan Abrahamsson (M): ”Det är ett värsta scenario”.
Marianne Kjellquist (S): ”Vi måste nagelfara alla verksamheter”.
Rune Skogsberg (C): ”Vi har aldrig gjort en långsiktig analys förut”.
Per Rosengren (V): ”Det är käpprätt åt pipan”.

Rubrikerna om Mariestads kommuns skrala ekonomi har duggat tätt i MT de senaste åren. Det har handlat om rekordsatsningar och stora lån. Oppositionskritik där Kalle Anka fått gestalta fantasipengar. Svångremmar för verksamheter som dras med ökade sjukskrivningstal och så vidare.

Den bild som målas upp i kommunchefens rapport borde med andra ord inte vara särskilt främmande för någon. Med detta i bakhuvudet ter sig inte alltid kontrasterna för vad som fångar politikernas och allmänhetens intresse som självklara.

Prioriteringar

Den 28 april 2015 intar den före detta riksdagsledamoten Marie Engström Rosengren (V) kommunfullmäktiges talarpodium. Kommunens redovisningsansvarige, Lars Bergquist, har just berättat att nettokostnaderna 2014 ökade med 70 miljoner kronor medan intäkterna endast ökade med 29 miljoner kronor. Med anledning av detta ville Engström Rosengren debattera årsredovisningen.

Efter ett kort inspel av Marianne Kjellquist avklarades debatten på mindre än fem minuter.

En månad tidigare, den 31 mars, hade ett medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i tätorten fått helt annan uppmärksamhet i Mariestads kommunfullmäktige. Representanter för nästan varje parti tog till orda och talade med övertygelse och passion. Efter cirka en timmes intensiv debatt fick frågan slutligen avgöras med votering. Hundrastgården förlorade med siffrorna 27-21.

Vad händer nu?

Tillbaka till den bistra verkligheten. Kommunen står nu inför stora utmaningar där ekonomin hänger som ett stort mörkt moln över den lilla vackra staden vid sjön. Hur resonerar makthavarna? Nu är goda råd dyra.

Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande:

– Vi hade haft ett större problem om vi inte hade vågat genomlysa ekonomin. Sen ska vi komma ihåg att det här är ett värsta scenario.

Har Mariestads kommun en bra eller en dålig ekonomi?

– Vi har en god ekonomi med enorma utmaningar framför oss. Den som försöker att bromsa sig ur en uppförsbacke kommer att få problem.

Skattehöjningar och ett stålbad för verksamheterna verkar ofrånkomligt?

– Vi har sagt att vi kommer att höja skatten för att finansiera våra två nya skolor. Men att höja skatten är inget vi ska göra bara för att ta invånarnas pengar. Vi har alla möjligheter att ta kloka beslut för framtiden för att skapa tillväxt och inflyttning till Mariestad. Vi ska fortsätta att driva kommunen som ett företag.

Hur kunde det bli så här?

– Vi har fått en fin ryggsäck i form av pensionskostnaderna och vi har en åldrande befolkning. Och så har vi inte jobbat långsiktigt tidigare, mycket har dumpats på oss. Sedan är jag övertygad om att oavsett vem som sitter i regeringsställning så kommer kommunerna att få mer pengar.

Rune Skogsberg, kommunstyrelsens vice ordförande:

– Jag måste säga att jag är lite överraskad över den ekonomiska kalkylen. Men nu har vi en väldigt bra långsiktig analys som vi aldrig haft förut. Det tycker jag är positivt. Nu måste vi få lite tid att smälta det här innan jag ger några utfästelser om framtiden.

Borde inte långsiktighet vara ett självklart arbetssätt för styret i en kommun?

– I stället för att titta på det som varit är det oerhört angeläget att vi sätter i gång arbetet utifrån den ekonomiska analys som har gjorts.

Har ni gasat för mycket?

– Vad gäller äldreboende och skolor har vi inget val, men självklart måste vi se över framtida investeringar.

Marianne Kjellquist, oppositionsråd:

– Det är dumt att vi inte haft en långsiktig analys att förhålla oss till tidigare, trots att vi efterlyst det i flera år.

Har du drivit en tillräckligt tuff oppositionspolitik för att uppmärksamma och skapa debatt kring ekonomin?

– Jag kom in för att försöka ena människor och i det arbetet tycker jag att vi kommit framåt. Men jag ser gärna att det kommer in en yngre person som kanske driver budgetdebatten annorlunda än vad jag har gjort.

Vad måste Mariestads kommun göra för att vända på situationen?

– Det ser onekligen tufft ut och vi måste nagelfara alla verksamheter. Vi har sagt att en skattehöjning är ofrånkomlig.

Per Rosengren, oppositionspolitiker:

– Ekonomin är käpprätt åt pipan. Man har släppt allting. Majoriteten har vetat om detta utan att skapa någon form av buffert. Kommunchefen har också stöttat bilden av att ekonomin är god genom att säga att vi inte ska höja skatten.

Om vi lägger partipolitiken åt sidan, det känns som hög tid för samarbete?

– Jag tycker inte att det är partipolitik vi har drivit, utan en ekonomisk politik. Åtgärdspaketet förändrade ingenting, inga strukturella förändringar genomfördes. Men kommunen har kunnat inrätta en massa nya tjänster.

Du har varit den som mest högljutt kritiserat kommunens ekonomi och bristen på debatt. Vad förväntar du dig av debatten framöver?

– Det går ju inte att tvinga upp folk i talarstolen. Det går heller inte att skylla ekonomin enbart på flyktingproblematik eller att slå sig för bröstet på grund av engångsintäkter som återbetalning av AFA-pengar. Nu får vi se om folk vaknar när det är på väg att bli riktig kris.

Rubrikerna om Mariestads kommuns skrala ekonomi har duggat tätt i MT de senaste åren. Det har handlat om rekordsatsningar och stora lån. Oppositionskritik där Kalle Anka fått gestalta fantasipengar. Svångremmar för verksamheter som dras med ökade sjukskrivningstal och så vidare.

Den bild som målas upp i kommunchefens rapport borde med andra ord inte vara särskilt främmande för någon. Med detta i bakhuvudet ter sig inte alltid kontrasterna för vad som fångar politikernas och allmänhetens intresse som självklara.

Prioriteringar

Den 28 april 2015 intar den före detta riksdagsledamoten Marie Engström Rosengren (V) kommunfullmäktiges talarpodium. Kommunens redovisningsansvarige, Lars Bergquist, har just berättat att nettokostnaderna 2014 ökade med 70 miljoner kronor medan intäkterna endast ökade med 29 miljoner kronor. Med anledning av detta ville Engström Rosengren debattera årsredovisningen.

Efter ett kort inspel av Marianne Kjellquist avklarades debatten på mindre än fem minuter.

En månad tidigare, den 31 mars, hade ett medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i tätorten fått helt annan uppmärksamhet i Mariestads kommunfullmäktige. Representanter för nästan varje parti tog till orda och talade med övertygelse och passion. Efter cirka en timmes intensiv debatt fick frågan slutligen avgöras med votering. Hundrastgården förlorade med siffrorna 27-21.

Vad händer nu?

Tillbaka till den bistra verkligheten. Kommunen står nu inför stora utmaningar där ekonomin hänger som ett stort mörkt moln över den lilla vackra staden vid sjön. Hur resonerar makthavarna? Nu är goda råd dyra.

Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande:

– Vi hade haft ett större problem om vi inte hade vågat genomlysa ekonomin. Sen ska vi komma ihåg att det här är ett värsta scenario.

Har Mariestads kommun en bra eller en dålig ekonomi?

– Vi har en god ekonomi med enorma utmaningar framför oss. Den som försöker att bromsa sig ur en uppförsbacke kommer att få problem.

Skattehöjningar och ett stålbad för verksamheterna verkar ofrånkomligt?

– Vi har sagt att vi kommer att höja skatten för att finansiera våra två nya skolor. Men att höja skatten är inget vi ska göra bara för att ta invånarnas pengar. Vi har alla möjligheter att ta kloka beslut för framtiden för att skapa tillväxt och inflyttning till Mariestad. Vi ska fortsätta att driva kommunen som ett företag.

Hur kunde det bli så här?

– Vi har fått en fin ryggsäck i form av pensionskostnaderna och vi har en åldrande befolkning. Och så har vi inte jobbat långsiktigt tidigare, mycket har dumpats på oss. Sedan är jag övertygad om att oavsett vem som sitter i regeringsställning så kommer kommunerna att få mer pengar.

Rune Skogsberg, kommunstyrelsens vice ordförande:

– Jag måste säga att jag är lite överraskad över den ekonomiska kalkylen. Men nu har vi en väldigt bra långsiktig analys som vi aldrig haft förut. Det tycker jag är positivt. Nu måste vi få lite tid att smälta det här innan jag ger några utfästelser om framtiden.

Borde inte långsiktighet vara ett självklart arbetssätt för styret i en kommun?

– I stället för att titta på det som varit är det oerhört angeläget att vi sätter i gång arbetet utifrån den ekonomiska analys som har gjorts.

Har ni gasat för mycket?

– Vad gäller äldreboende och skolor har vi inget val, men självklart måste vi se över framtida investeringar.

Marianne Kjellquist, oppositionsråd:

– Det är dumt att vi inte haft en långsiktig analys att förhålla oss till tidigare, trots att vi efterlyst det i flera år.

Har du drivit en tillräckligt tuff oppositionspolitik för att uppmärksamma och skapa debatt kring ekonomin?

– Jag kom in för att försöka ena människor och i det arbetet tycker jag att vi kommit framåt. Men jag ser gärna att det kommer in en yngre person som kanske driver budgetdebatten annorlunda än vad jag har gjort.

Vad måste Mariestads kommun göra för att vända på situationen?

– Det ser onekligen tufft ut och vi måste nagelfara alla verksamheter. Vi har sagt att en skattehöjning är ofrånkomlig.

Per Rosengren, oppositionspolitiker:

– Ekonomin är käpprätt åt pipan. Man har släppt allting. Majoriteten har vetat om detta utan att skapa någon form av buffert. Kommunchefen har också stöttat bilden av att ekonomin är god genom att säga att vi inte ska höja skatten.

Om vi lägger partipolitiken åt sidan, det känns som hög tid för samarbete?

– Jag tycker inte att det är partipolitik vi har drivit, utan en ekonomisk politik. Åtgärdspaketet förändrade ingenting, inga strukturella förändringar genomfördes. Men kommunen har kunnat inrätta en massa nya tjänster.

Du har varit den som mest högljutt kritiserat kommunens ekonomi och bristen på debatt. Vad förväntar du dig av debatten framöver?

– Det går ju inte att tvinga upp folk i talarstolen. Det går heller inte att skylla ekonomin enbart på flyktingproblematik eller att slå sig för bröstet på grund av engångsintäkter som återbetalning av AFA-pengar. Nu får vi se om folk vaknar när det är på väg att bli riktig kris.