29 okt 2015 06:00

29 okt 2015 06:00

"Vi vet att ni gör ett storartat jobb"

FLYKTINGMOTTAGANDE: Morgan Johansson besökte Gullspång

Migrationsminister Morgan Johansson förstår oron inför utmaningarna, men vill gärna lyfta fram goda exempel på flyktingmottagande.
Med ökade resurser, men utan att styra för mycket, kommer mindre kommuner som MTG att märka skillnad, tror Johanson.

Så tidigt som i våras fick Morgan Johansson en förfrågan om onsdagens möte för att ha en dialog om mottagandet av ensamkommande barn i Gullspång.

– Redan då kände vi förtvivlan över att vi vill göra ett bra jobb, men att trycket ökade för mycket, säger Gullspångs kommunchef Elisabeth Olsson.

Och detta var långt innan det som i media de senaste månaderna har benämnts ”flyktingkrisen”. Med ytterligare ökad inströmning av flyktingar till kommunerna är Morgan Johanssons besök än mer välkomnat.

Ökade resurser

MT får en snabb pratstund med ministern innan det är dags att åka vidare mot Filipstad.

Hur påverkar migrationsuppgörelsen mindre kommuner som MTG?

– Vi lägger 10 miljarder till kommunsektorn. Fördelningen är inte klar än, men vi kommer att beakta kommuner som har många nyanlända, säger Morgan Johansson.

Pengar som kommer att kännas av i kommunerna, enligt Johansson. Tillskottet är tänkt att generera i boende, utbildning och bemanning för att på bästa sätt kunna hjälpa nyanlända. Däremot vill han inte ge för stora pekpinnar i övrigt för hur man sköter flyktingmottagandet.

– Det vet kommunerna bäst själva, anser Johansson.

Goda exempel

Morgan Johansson är nöjd efter mötet och påpekar vikten av att lyfta fram de goda historierna, där mottagandet fungerar bra. Han ser många exempel på det när han besöker verksamheter ute i landet.

– Vi vet att ni gör ett storartat jobb och vill att ni ska veta att vi finns här som stöd.

I Gullspång har mottagandet av ensamkommande flyktingbarn fungerat väl, alla som kommit till kommunen under de senaste åren är nu självförsörjande.

– Det är ett stort ansvar att ta hand om barn som kommer hit utan föräldrar, om alla skulle göra som Gullspång så blir det bra, menar Johansson.

Ändra regelverket

Karin Burman, enhetschef för ensamkommande flyktingbarn i Gullspång, tror att det individanpassade arbetet med flyktingbarnen slagit väl ut.

– Vår verksamhet ska vara barnens nya hem, en plats att knyta an till.

Elisabeth Olsson är också nöjd efter mötet med migrationsministern. Att uppmärksamma behovet av ekonomiskt stöd från staten är viktigt.

– Men vi har även diskuterat hur man kan förändra regelverken för att underlätta för barnen.

Konkret gäller det exempelvis undervisning på modersmål. I Gullspång finns ingen möjlighet för fjärrundervisning, vilket skulle underlätta för en liten kommun. Reglerna för detta ses nu över, enligt Elisabeth Olsson. Det handlar också om att ändra regler för att snabbare kunna bygga bostäder samt att titta på delar av utbildningssystemet och göra det lättare för barnen att komma vidare i sina studier.

Så tidigt som i våras fick Morgan Johansson en förfrågan om onsdagens möte för att ha en dialog om mottagandet av ensamkommande barn i Gullspång.

– Redan då kände vi förtvivlan över att vi vill göra ett bra jobb, men att trycket ökade för mycket, säger Gullspångs kommunchef Elisabeth Olsson.

Och detta var långt innan det som i media de senaste månaderna har benämnts ”flyktingkrisen”. Med ytterligare ökad inströmning av flyktingar till kommunerna är Morgan Johanssons besök än mer välkomnat.

Ökade resurser

MT får en snabb pratstund med ministern innan det är dags att åka vidare mot Filipstad.

Hur påverkar migrationsuppgörelsen mindre kommuner som MTG?

– Vi lägger 10 miljarder till kommunsektorn. Fördelningen är inte klar än, men vi kommer att beakta kommuner som har många nyanlända, säger Morgan Johansson.

Pengar som kommer att kännas av i kommunerna, enligt Johansson. Tillskottet är tänkt att generera i boende, utbildning och bemanning för att på bästa sätt kunna hjälpa nyanlända. Däremot vill han inte ge för stora pekpinnar i övrigt för hur man sköter flyktingmottagandet.

– Det vet kommunerna bäst själva, anser Johansson.

Goda exempel

Morgan Johansson är nöjd efter mötet och påpekar vikten av att lyfta fram de goda historierna, där mottagandet fungerar bra. Han ser många exempel på det när han besöker verksamheter ute i landet.

– Vi vet att ni gör ett storartat jobb och vill att ni ska veta att vi finns här som stöd.

I Gullspång har mottagandet av ensamkommande flyktingbarn fungerat väl, alla som kommit till kommunen under de senaste åren är nu självförsörjande.

– Det är ett stort ansvar att ta hand om barn som kommer hit utan föräldrar, om alla skulle göra som Gullspång så blir det bra, menar Johansson.

Ändra regelverket

Karin Burman, enhetschef för ensamkommande flyktingbarn i Gullspång, tror att det individanpassade arbetet med flyktingbarnen slagit väl ut.

– Vår verksamhet ska vara barnens nya hem, en plats att knyta an till.

Elisabeth Olsson är också nöjd efter mötet med migrationsministern. Att uppmärksamma behovet av ekonomiskt stöd från staten är viktigt.

– Men vi har även diskuterat hur man kan förändra regelverken för att underlätta för barnen.

Konkret gäller det exempelvis undervisning på modersmål. I Gullspång finns ingen möjlighet för fjärrundervisning, vilket skulle underlätta för en liten kommun. Reglerna för detta ses nu över, enligt Elisabeth Olsson. Det handlar också om att ändra regler för att snabbare kunna bygga bostäder samt att titta på delar av utbildningssystemet och göra det lättare för barnen att komma vidare i sina studier.

  • Tove Gontran