29 okt 2015 13:40

29 okt 2015 13:43

Tjörnudden blir fall för överdomstol

MARIESTAD

Detaljplanen för Tjörnudden i Mariestads kommun blir nu ett fall för Mark- och miljööverdomstolen. Överdomstolen har beslutat att bevilja prövningstillstånd efter att Mariestads kommun överklagat Mark- och miljödomstolens syn på den dimensionerade lägsta grundläggningsnivån i en detaljplan för Tjörnudden.

Som MT tidigare har berättat om sade Mark- och miljödomstolen nej till detaljplanen som tidigare godkänts av både Mariestads kommun och länsstyrelsen. Motiveringen för avslaget var kopplat till hypotetiska scenarior där Vänern svämmar över.

De privatpersoner som överklagade kommunens planer på Tjörnudden är nu motpart i överdomstolen och kommer att få yttra sig skriftligt.

Detaljplanen för Tjörnudden i Mariestads kommun blir nu ett fall för Mark- och miljööverdomstolen. Överdomstolen har beslutat att bevilja prövningstillstånd efter att Mariestads kommun överklagat Mark- och miljödomstolens syn på den dimensionerade lägsta grundläggningsnivån i en detaljplan för Tjörnudden.

Som MT tidigare har berättat om sade Mark- och miljödomstolen nej till detaljplanen som tidigare godkänts av både Mariestads kommun och länsstyrelsen. Motiveringen för avslaget var kopplat till hypotetiska scenarior där Vänern svämmar över.

De privatpersoner som överklagade kommunens planer på Tjörnudden är nu motpart i överdomstolen och kommer att få yttra sig skriftligt.