28 okt 2015 06:00

28 okt 2015 06:00

Ökat tryck ger brist på gode män

MARIESTAD: Fler ensamkommande flyktingbarn till kommunen

Prognosen för ett växande antal ensamkommande flyktingbarn som anländer till Mariestad och Töreboda gör att efterfrågan på gode män för denna grupp har ökat.

Hittills i år har Mariestad tagit emot 59 och Töreboda 38 ensamkommande flyktingbarn. Senaste månadernas flyktingström och prognoser från Migrationsverket visar på en uppåtgående trend.

– Just nu har vi en god man till alla, men vi behöver fler, säger Helena Harborn, överförmyndare som handlägger ärenden i Mariestad och Töreboda.

Mariestad och Töreboda samarbetar i tillsättningen av gode män för ensamkommande flyktingbarn och Helena Harborn arbetar med att få fler intresserade av uppdraget genom att annonsera, hålla i informationsträffar samt sprida informationen via sociala nätverk.

– Vi är tacksamma för de som redan har uppdraget och tar på sig fler, men det är viktigt att gode mannen känner att den hinner med sina uppdrag, säger Helena Harborn.

Risken med att ha för många uppdrag är att barnen inte får den hjälp de behöver och i längden kan det hota rättssäkerheten.

Lämplighet kontrolleras

Inför traditionella uppdrag som god man görs en ansökan till Tingsrätten som tar beslut. För flyktingbarnen är det Migrationsverket som meddelar när någon anländer till kommunen och efter det börjar Helena Harborn och hennes kollega att leta lämpliga personer. Enligt kommunens anvisningar för uppdraget är det önskvärt att gode mannen, förutom att tala och skriva svenska obehindrat samt ha goda kunskaper om samhället, har erfarenhet av barn och ungdomar för att på bästa sätt kunna hantera personerna i den utsatta situation de befinner sig i.

Vad krävs mer för att ta uppdraget?

– Vi kontrollerar utdrag hos socialtjänsten, polisens belastningsregister samt hos Kronofogden. Sen vill vi gärna träffa alla som är intresserade, säger Lena.

Ingen direkt intervju genomförs och kommunen tillhandahåller inga specifika utbildningar, men det finns bra webbkurser att ta del av. Dock hålls regelbundna nätverksträffar för gode män för ensamkommande barn och det finns möjlighet att låna böcker.

Ersättningen för att vara god man för just denna grupp är 200 kronor i timmen och 140 för vänte- eller restid.

Annorlunda uppdrag

Uppdraget som god man för ensamkommande flyktingbarn skiljer sig från den traditionella gode mannen för andra grupper. Det kan sammanfattas med att gode mannen finns tillhanda istället för en vårdnadshavare när det gäller alla beslut som rör ungdomen förutom daglig omvårdnad och tillsyn (det är socialtjänstens ansvar) samt försörjningsansvar. Konkret kan det handla om att stötta vid utredningar hos Migrationsverket, vara med i skolsammanhang, hjälpa till att ta kontakt med sjukvården samt ha hand om ekonomin.

– Med flyktingbarn är det ett enklare förfarande gällande ekonomin. Det handlar om att förvalta och portionera ut den ekonomiska ersättning de får och ingen årsredovisning krävs, säger Helena.

Uppdraget är även tillfälligt och avslutas när personen fyller 18 eller får uppehållstillstånd. Då tar socialtjänsten över ansvaret och ska utse en särskilt förordnad vårdnadshavare.

– Det är ett annorlunda uppdrag med en mer intensiv period i början, för att sedan plana ut ju mer ungdomen kommer in i samhället, säger Helena.

Hittills i år har Mariestad tagit emot 59 och Töreboda 38 ensamkommande flyktingbarn. Senaste månadernas flyktingström och prognoser från Migrationsverket visar på en uppåtgående trend.

– Just nu har vi en god man till alla, men vi behöver fler, säger Helena Harborn, överförmyndare som handlägger ärenden i Mariestad och Töreboda.

Mariestad och Töreboda samarbetar i tillsättningen av gode män för ensamkommande flyktingbarn och Helena Harborn arbetar med att få fler intresserade av uppdraget genom att annonsera, hålla i informationsträffar samt sprida informationen via sociala nätverk.

– Vi är tacksamma för de som redan har uppdraget och tar på sig fler, men det är viktigt att gode mannen känner att den hinner med sina uppdrag, säger Helena Harborn.

Risken med att ha för många uppdrag är att barnen inte får den hjälp de behöver och i längden kan det hota rättssäkerheten.

Lämplighet kontrolleras

Inför traditionella uppdrag som god man görs en ansökan till Tingsrätten som tar beslut. För flyktingbarnen är det Migrationsverket som meddelar när någon anländer till kommunen och efter det börjar Helena Harborn och hennes kollega att leta lämpliga personer. Enligt kommunens anvisningar för uppdraget är det önskvärt att gode mannen, förutom att tala och skriva svenska obehindrat samt ha goda kunskaper om samhället, har erfarenhet av barn och ungdomar för att på bästa sätt kunna hantera personerna i den utsatta situation de befinner sig i.

Vad krävs mer för att ta uppdraget?

– Vi kontrollerar utdrag hos socialtjänsten, polisens belastningsregister samt hos Kronofogden. Sen vill vi gärna träffa alla som är intresserade, säger Lena.

Ingen direkt intervju genomförs och kommunen tillhandahåller inga specifika utbildningar, men det finns bra webbkurser att ta del av. Dock hålls regelbundna nätverksträffar för gode män för ensamkommande barn och det finns möjlighet att låna böcker.

Ersättningen för att vara god man för just denna grupp är 200 kronor i timmen och 140 för vänte- eller restid.

Annorlunda uppdrag

Uppdraget som god man för ensamkommande flyktingbarn skiljer sig från den traditionella gode mannen för andra grupper. Det kan sammanfattas med att gode mannen finns tillhanda istället för en vårdnadshavare när det gäller alla beslut som rör ungdomen förutom daglig omvårdnad och tillsyn (det är socialtjänstens ansvar) samt försörjningsansvar. Konkret kan det handla om att stötta vid utredningar hos Migrationsverket, vara med i skolsammanhang, hjälpa till att ta kontakt med sjukvården samt ha hand om ekonomin.

– Med flyktingbarn är det ett enklare förfarande gällande ekonomin. Det handlar om att förvalta och portionera ut den ekonomiska ersättning de får och ingen årsredovisning krävs, säger Helena.

Uppdraget är även tillfälligt och avslutas när personen fyller 18 eller får uppehållstillstånd. Då tar socialtjänsten över ansvaret och ska utse en särskilt förordnad vårdnadshavare.

– Det är ett annorlunda uppdrag med en mer intensiv period i början, för att sedan plana ut ju mer ungdomen kommer in i samhället, säger Helena.

  • Tove Gontran