27 okt 2015 06:00

27 okt 2015 06:00

Väntar på besked om asylboenden

MARIESTAD: Länsstyrelsen har ingen klar bild över läget

Ett antal bostäder är aktuella som tillfälliga asylboenden i Mariestad. Vilka fastigheter det rör sig om vill kommunen inte uttala sig om innan man får klara besked från länsstyrelsen/Migrationsverket.

Totalt har Länsstyrelsen i Västra Götaland identifierat cirka 4 000 möjliga platser i länet för tillfälliga asylboenden.

En dryg månad har passerat sedan landshövdingen i Västra Götaland, Lars Bäckström, gick ut med en uppmaning om att varje kommun skulle fixa fram fem bostäder i oktober i flyktingkrisen spår. Samtliga länsstyrelser i landet har svarat på regeringens uppdrag och finkammat kommunerna efter tillfälliga boendeplatser.

Resultatet: 66 000 platser i hela landet varav 4 000 i Västra Götalands län.

– Just nu har vi inte en klar bild över resultatet eller behovet eftersom läget förändras hela tiden. Vad gäller placeringarna kommer det att behövas en nationell balans, säger Talieh Ashjari, mångfaldsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland, till MT.

Förhandlar

I nuläget har Mariestads kommun inga platser klara. Flera bostäder bedöms dock som tänkbara alternativ och kommunen för diskussioner internt och med olika fastighetsägare.

– Migrationsverket uppmanar oss att i första hand använda oss av kommunägda bostäder, men vi har inte så många sådana som står tomma. Vi tittar på lite olika typer av bostäder som fyller rimliga krav, säger samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson.

Det akuta behovet ställer höga krav på kommunernas beredskap. Förutom boende handlar det om mat, transporter, skola och saker som hygienartiklar.

– Det finns en del oklarheter med olika typer av information som florerar. Jag tycker det är viktigt att vi har rätt förutsättningar och inte börjar att spekulera. Det är en exceptionell situation, säger Kristofer Svensson.

Inventeringen av möjliga boendeplatser i landets kommuner innefattar allt från kommunala till privata och föreningsägda lokaler. Såväl större idrottshallar som mindre byggnader kan komma att användas.

Enligt Migrationsverket förväntas de rekordstora flyktingströmmarna inte att minska inom den närmaste tiden. Kommunchef Lars Arvidsson säger att kommunen fått preliminära uppgifter om att någonstans runt 1 000 flyktingar väntas till Skaraborg inom kort.

– Det skulle kunna innebära att Mariestads kommun kan få ta emot mellan 90 och 100 flyktingar i ett initialt läge. Men vi kan inte bara vara kortsiktiga utan vi måste se över hur vi kan få till mer långsiktiga lösningar, säger Lars Arvidsson.

Med tanke på den senaste tidens händelser, med flera nedbrända asylboenden, har Talieh Ashjari förståelse för att Mariestads kommun inte vill prata om vilka boenden som är aktuella.

En dryg månad har passerat sedan landshövdingen i Västra Götaland, Lars Bäckström, gick ut med en uppmaning om att varje kommun skulle fixa fram fem bostäder i oktober i flyktingkrisen spår. Samtliga länsstyrelser i landet har svarat på regeringens uppdrag och finkammat kommunerna efter tillfälliga boendeplatser.

Resultatet: 66 000 platser i hela landet varav 4 000 i Västra Götalands län.

– Just nu har vi inte en klar bild över resultatet eller behovet eftersom läget förändras hela tiden. Vad gäller placeringarna kommer det att behövas en nationell balans, säger Talieh Ashjari, mångfaldsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland, till MT.

Förhandlar

I nuläget har Mariestads kommun inga platser klara. Flera bostäder bedöms dock som tänkbara alternativ och kommunen för diskussioner internt och med olika fastighetsägare.

– Migrationsverket uppmanar oss att i första hand använda oss av kommunägda bostäder, men vi har inte så många sådana som står tomma. Vi tittar på lite olika typer av bostäder som fyller rimliga krav, säger samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson.

Det akuta behovet ställer höga krav på kommunernas beredskap. Förutom boende handlar det om mat, transporter, skola och saker som hygienartiklar.

– Det finns en del oklarheter med olika typer av information som florerar. Jag tycker det är viktigt att vi har rätt förutsättningar och inte börjar att spekulera. Det är en exceptionell situation, säger Kristofer Svensson.

Inventeringen av möjliga boendeplatser i landets kommuner innefattar allt från kommunala till privata och föreningsägda lokaler. Såväl större idrottshallar som mindre byggnader kan komma att användas.

Enligt Migrationsverket förväntas de rekordstora flyktingströmmarna inte att minska inom den närmaste tiden. Kommunchef Lars Arvidsson säger att kommunen fått preliminära uppgifter om att någonstans runt 1 000 flyktingar väntas till Skaraborg inom kort.

– Det skulle kunna innebära att Mariestads kommun kan få ta emot mellan 90 och 100 flyktingar i ett initialt läge. Men vi kan inte bara vara kortsiktiga utan vi måste se över hur vi kan få till mer långsiktiga lösningar, säger Lars Arvidsson.

Med tanke på den senaste tidens händelser, med flera nedbrända asylboenden, har Talieh Ashjari förståelse för att Mariestads kommun inte vill prata om vilka boenden som är aktuella.