27 okt 2015 06:00

27 okt 2015 06:00

Samarbete i stället för bråk om turister

Antalet gästnätter ökade för femte året i rad

I stället för att inte prata alls samarbetar kommunerna i Skaraborg för att locka turister.
Till synes verkar det vara ett lyckat koncept då antalet gästnätter i Mariestad fortsätter att öka.

Enligt Handelns utredningsinstitut (HUI) har antalet gästnätter ökat kraftigt i Mariestads kommun två år i rad. I fjol registrades cirka 156 000 gästnätter vid Sjöstaden – Vänerns pärla i hotell, stugbyar, vandrarhem och på campingar.

– Samverkansprojekt med företagare och övriga kommuner i Skaraborg lyfter oss. Så har det inte alltid varit, tidigare har det snarare varit tyst mellan kommunerna, säger Mariestads turistchef Lotta Samuelsson.

Fram till och med augusti i år har antalet gästnätter ökat med fem procent jämfört med samma period (jan-aug) föregående år.

Service på tyska

Norrmän stod för 11 055 av totalt 24 000 utländska gästnätter i Mariestad i fjol. Tyskarna är klar tvåa med 6 329 gästnätter.

Mariestad har varit drivande i projektet ”lätt att vara tysk gäst” – där man bland annat anordnat seminarium i samarbete med Töreboda, Gullspång och Karlsborg.

– Det är viktigt att vi kan möta våra tyska gäster på ett bra sätt. Våra utländska gäster spenderar mycket pengar när de är här, säger Lotta Samuelsson.

Mycket pengar verkar det onekligen röra sig om då HUI uppskattar att turismen i Mariestads kommun omsatte cirka 790 miljoner kronor 2014. Hälften av detta spenderades på handel.

Cyklat runt

Ställplatser för husbilar är fortsatt populära. Totalt 9 500 husbilar har betalat avgift för att stå på ställplatser i Mariestad, Sjötorp och Lyrestad mellan maj och augusti i år. I Mariestads gästhamn har 1 100 gästbåtar betalt gästhamnsavgift.

Det ökade antalet gästnätter har gjort att turistbyrån i Mariestad haft som ambition att möta turisterna på plats i stället för att endast finnas bakom informationsdesken i stadshuset.

– Vikten av tillgänglighet har blivit större och då inte bara information på webben. Under juli, juli och augusti har vi därför haft en ambulerande turistbyrå i Mariestad och Sjötorp där vår personal cyklat runt och pratat med folk, säger Lotta Samuelsson.

Den cyklande turistbyrån har varit uppskattad och kommer att återkomma även nästa sommar.

Ny statistik

En nyhet för turistsamordnarna är att det numera går att få en uppskattning av alla gästnätter som gjorts under ett år, inklusive boende hos släkt och vänner, i egna fritidshus och dagsbesök. Tar man hänsyn till de siffrorna uppgår antalet gästnätter i Mariestad i fjol till nästan en halv miljon.

Stort utbud

Lotta Samuelsson pratar sig varm om det positiva samarbetet mellan kommunerna runt Göta Kanal och satsningen på att informera företagare och invånare i Mariestad om traktens utbud och möjligheter.

– Det behöver inte vara så att vi måste uppfinna nya saker. Det finns en hel del att lyfta fram i vårt närområde som man kanske inte alltid tänker på som invånare, säger Lotta Samuelsson.

Enligt Handelns utredningsinstitut (HUI) har antalet gästnätter ökat kraftigt i Mariestads kommun två år i rad. I fjol registrades cirka 156 000 gästnätter vid Sjöstaden – Vänerns pärla i hotell, stugbyar, vandrarhem och på campingar.

– Samverkansprojekt med företagare och övriga kommuner i Skaraborg lyfter oss. Så har det inte alltid varit, tidigare har det snarare varit tyst mellan kommunerna, säger Mariestads turistchef Lotta Samuelsson.

Fram till och med augusti i år har antalet gästnätter ökat med fem procent jämfört med samma period (jan-aug) föregående år.

Service på tyska

Norrmän stod för 11 055 av totalt 24 000 utländska gästnätter i Mariestad i fjol. Tyskarna är klar tvåa med 6 329 gästnätter.

Mariestad har varit drivande i projektet ”lätt att vara tysk gäst” – där man bland annat anordnat seminarium i samarbete med Töreboda, Gullspång och Karlsborg.

– Det är viktigt att vi kan möta våra tyska gäster på ett bra sätt. Våra utländska gäster spenderar mycket pengar när de är här, säger Lotta Samuelsson.

Mycket pengar verkar det onekligen röra sig om då HUI uppskattar att turismen i Mariestads kommun omsatte cirka 790 miljoner kronor 2014. Hälften av detta spenderades på handel.

Cyklat runt

Ställplatser för husbilar är fortsatt populära. Totalt 9 500 husbilar har betalat avgift för att stå på ställplatser i Mariestad, Sjötorp och Lyrestad mellan maj och augusti i år. I Mariestads gästhamn har 1 100 gästbåtar betalt gästhamnsavgift.

Det ökade antalet gästnätter har gjort att turistbyrån i Mariestad haft som ambition att möta turisterna på plats i stället för att endast finnas bakom informationsdesken i stadshuset.

– Vikten av tillgänglighet har blivit större och då inte bara information på webben. Under juli, juli och augusti har vi därför haft en ambulerande turistbyrå i Mariestad och Sjötorp där vår personal cyklat runt och pratat med folk, säger Lotta Samuelsson.

Den cyklande turistbyrån har varit uppskattad och kommer att återkomma även nästa sommar.

Ny statistik

En nyhet för turistsamordnarna är att det numera går att få en uppskattning av alla gästnätter som gjorts under ett år, inklusive boende hos släkt och vänner, i egna fritidshus och dagsbesök. Tar man hänsyn till de siffrorna uppgår antalet gästnätter i Mariestad i fjol till nästan en halv miljon.

Stort utbud

Lotta Samuelsson pratar sig varm om det positiva samarbetet mellan kommunerna runt Göta Kanal och satsningen på att informera företagare och invånare i Mariestad om traktens utbud och möjligheter.

– Det behöver inte vara så att vi måste uppfinna nya saker. Det finns en hel del att lyfta fram i vårt närområde som man kanske inte alltid tänker på som invånare, säger Lotta Samuelsson.

Så många gästade Mariestad

132 000 gästnätter registrerades i hotell, stugbyar, vandrarhem och på campingar i Mariestads kommun 2014. Det är en ökning med 28 procent jämfört med 2013.

Omkring 70 procent av det totala antalet övernattningar 2014 inträffade under juni, juli och augusti. Om man även räknar in boende hos släkt och vänner, dagsbesök och gästnätter i eget fritidshus uppskattas antalet övernattningar i Mariestads kommun i fjol till 314 000.

24 000 utländska gästnätter 2014.

Antalet norska övernattningar ökade med en procentenhet medan de tyska gästerna ökade med 12 procentenheter mellan 2013 och 2014.

Turismen omsatte totalt 790 miljoner kronor i Mariestads kommun 2014. Hälften av den summan spenderades på handel.

Fram till augusti månad 2015 hade antalet gästnätter i Mariestads kommun ökat med 5 procent jämfört med 2014.

Källa: Handelns utredningsinstitut (HUI)