26 okt 2015 19:00

26 okt 2015 19:00

Tunaholmsskolan polisanmälde hot

MARIESTAD: Oroligheter vid skola

Återigen har en skola i Mariestad gjort en polisanmälan om ett olaga hot.
Den här gången är det Tunaholmsskolan som agerat.

MT har tidigare berättat om bekymmer vid Vadsbogymnasiet. Ett gäng individer på skolan har stört arbetsmiljön för både elever och lärare.

I början av oktober försökte en av Vadsbogymnasiets elever tränga sig in i en lektionssal och slå en annan elev. Två andra elever höll fast den aggressive och läraren låste dörrarna till skolsalen.

– Händelsen var dramatiskt och obehagligt, vittnade en lärare om.

Nu har en liknande incident inträffat igen och misstänkt är den elev som tidigare varit avstängd en vecka från Vadsbogymnasiet.

Hotade igen

Efter en hotfull händelse på skolan vid 11.30 i onsdags gjorde Tunaholmskolan en polisanmälan. Lärarna var på polisförhör i fredags.

Rektorn Malin Hennius kommenterar:

– En äldre elev har varit här utan att vara inbjuden. Han skulle göra upp med en av våra årskurser 9-elever och då kände vi att det var läge att göra en polisanmälan.

– Det hann inte bli handgripligt, utan några vuxna var med och stoppade det hela. Vår personal uppfattade i varje fall situationen som mycket hotfull och eleverna blev rädda.

Var den hotfulle eleven beväpnad?

– Det ska gå rykten om det, men ingen av lärarna har sett något vapen, säger rektorn Malin Hennius.

Den misstänkte är sedan tidigare aktuell i flera brottsutredningar och det handlar om brott som grov misshandel, narkotikabrott, eget bruk och innehav, brott mot knivlagen, bilstöld, smitning från trafikolycka, misshandel och olaga hot.

MT har tidigare berättat om bekymmer vid Vadsbogymnasiet. Ett gäng individer på skolan har stört arbetsmiljön för både elever och lärare.

I början av oktober försökte en av Vadsbogymnasiets elever tränga sig in i en lektionssal och slå en annan elev. Två andra elever höll fast den aggressive och läraren låste dörrarna till skolsalen.

– Händelsen var dramatiskt och obehagligt, vittnade en lärare om.

Nu har en liknande incident inträffat igen och misstänkt är den elev som tidigare varit avstängd en vecka från Vadsbogymnasiet.

Hotade igen

Efter en hotfull händelse på skolan vid 11.30 i onsdags gjorde Tunaholmskolan en polisanmälan. Lärarna var på polisförhör i fredags.

Rektorn Malin Hennius kommenterar:

– En äldre elev har varit här utan att vara inbjuden. Han skulle göra upp med en av våra årskurser 9-elever och då kände vi att det var läge att göra en polisanmälan.

– Det hann inte bli handgripligt, utan några vuxna var med och stoppade det hela. Vår personal uppfattade i varje fall situationen som mycket hotfull och eleverna blev rädda.

Var den hotfulle eleven beväpnad?

– Det ska gå rykten om det, men ingen av lärarna har sett något vapen, säger rektorn Malin Hennius.

Den misstänkte är sedan tidigare aktuell i flera brottsutredningar och det handlar om brott som grov misshandel, narkotikabrott, eget bruk och innehav, brott mot knivlagen, bilstöld, smitning från trafikolycka, misshandel och olaga hot.