26 okt 2015 06:00

03 nov 2015 13:40

Fortsatta skolproblem på Vadsbogymnasiet

I början av oktober larmades polisen till Vadsbogymnasiet på grund av bråk i skolan.
Oroligheterna har fortsatt sedan dess och arbetsmiljön störs.

Situationen har under en tid varit besvärlig kring ett gäng individer som stör miljön på skolan. De har uppträtt provocerande och utmanat vuxenvärlden – och regelverket.

Efter ett tumultartat bråk stängdes en elev av under en vecka.

Men problemen har fortsatt och det har även skett flera orosanmälningar till socialtjänsten.

Brottsmisstänkt

Den avstängda eleven, som nu är tillbaka i skolan, ska ha framfört flera hot mot andra elever och är sedan tidigare misstänkt för flera brott: Grov misshandel, narkotikabrott, eget bruk och innehav, brott mot knivlagen (hade två knivar på sig), bilstöld, smitning från trafikolycka, misshandel och olaga hot.

– Skolan, polisen och socialtjänsten har varit alldeles för passiva. De borde ta tag i problemet omedelbart innan det händer något allvarligt, säger en person.

Samhällsproblem

Marlene Wikman Andersson, utredningsbefäl vid polisen i Mariestad, vittnar om att det varit problem vid skolan.

– Det är ju ett samhällsproblem. Det handlar om en gruppering som är besvärliga vid skolan. Alla myndigheter måste dra sitt strå till stacken.

– Jag anser att individen ska vara avstängd från skolan.

Socialtjänsten har exempelvis IVO-anmälts för passivitet i frågan kring en av de bråkiga eleverna.

Den anmälan skickades in i augusti.

– De borde kunna använda sig av LVU, som reglerar tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år och i vissa fall av unga under 21, anser anmälaren.

Fredrik Källberg är skyddsombud på skolan.

– Det är aldrig roligt när det blir problem med elever, men jag tycker att vi är på god väg att få det att fungera. Skolledningen har gjort bra ifrån sig.

– Jag har sökt upp kollegor, som tyckt det har varit jobbigt, och försökt stötta. Visst har arbetsmiljön störts.

Oroligt

Maria Appelgren, rektor för Vadsbogymnasiet, beskriver de fortsatta bekymren vid skolan.

– Detta gäller främst en elev. Eleven har varit avstängd från undervisning efter att ha uppträtt hotfullt mot en annan skolkamrat.

– Eftersom eleven har valt att inte följa uppmaningen att lämna skolan så har det upplevts oroligt bland andra elever och lärare.

Har du fått några påpekande från lärarna/skyddsombudet?

– Ja, det har varit samtal med lärare och med skyddsombud.

Vad görs från skolans sida?

– Vi har haft samtal med polis kring avhysning med polisens hjälp. Hittills har det bedömts som verkningslöst. Det förs även samtal med socialtjänsten i berörd kommun och det sker en utredning med den elev det gäller för att finna andra möjliga lösningar för skolgång.

Hur bemöter du kritik om att skolan är för passiv?

– Det kan upplevas frustrerande och att ”inget händer”, men det arbetas intensivt på flera plan och gemensamt med andra myndigheter där var och en bär sin del av ansvaret.

Är det aktuellt att stänga av den besvärligaste eleven en längre period?

– Jag kan inte uttala mig om det i nuläget. Avvaktar inplanerat möte med berörda myndigheter som sker nästa vecka, säger Maria Appelgren.

Har det införts några speciella säkerhetsåtgärder vid er skola med tanke på händelsen i Trollhättan?

– Nej.

Hur ser du på dagens säkerhet vid skolan?

– Jag hänvisar till det uttalande Katarina Lindberg (utbildningschefen i Mariestad) gjorde i onsdags kväll: ”Jag känner mig ändå trygg i de nyligen uppdaterade krisplaner vi har för våld och hot i skolan.”

Situationen har under en tid varit besvärlig kring ett gäng individer som stör miljön på skolan. De har uppträtt provocerande och utmanat vuxenvärlden – och regelverket.

Efter ett tumultartat bråk stängdes en elev av under en vecka.

Men problemen har fortsatt och det har även skett flera orosanmälningar till socialtjänsten.

Brottsmisstänkt

Den avstängda eleven, som nu är tillbaka i skolan, ska ha framfört flera hot mot andra elever och är sedan tidigare misstänkt för flera brott: Grov misshandel, narkotikabrott, eget bruk och innehav, brott mot knivlagen (hade två knivar på sig), bilstöld, smitning från trafikolycka, misshandel och olaga hot.

– Skolan, polisen och socialtjänsten har varit alldeles för passiva. De borde ta tag i problemet omedelbart innan det händer något allvarligt, säger en person.

Samhällsproblem

Marlene Wikman Andersson, utredningsbefäl vid polisen i Mariestad, vittnar om att det varit problem vid skolan.

– Det är ju ett samhällsproblem. Det handlar om en gruppering som är besvärliga vid skolan. Alla myndigheter måste dra sitt strå till stacken.

– Jag anser att individen ska vara avstängd från skolan.

Socialtjänsten har exempelvis IVO-anmälts för passivitet i frågan kring en av de bråkiga eleverna.

Den anmälan skickades in i augusti.

– De borde kunna använda sig av LVU, som reglerar tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år och i vissa fall av unga under 21, anser anmälaren.

Fredrik Källberg är skyddsombud på skolan.

– Det är aldrig roligt när det blir problem med elever, men jag tycker att vi är på god väg att få det att fungera. Skolledningen har gjort bra ifrån sig.

– Jag har sökt upp kollegor, som tyckt det har varit jobbigt, och försökt stötta. Visst har arbetsmiljön störts.

Oroligt

Maria Appelgren, rektor för Vadsbogymnasiet, beskriver de fortsatta bekymren vid skolan.

– Detta gäller främst en elev. Eleven har varit avstängd från undervisning efter att ha uppträtt hotfullt mot en annan skolkamrat.

– Eftersom eleven har valt att inte följa uppmaningen att lämna skolan så har det upplevts oroligt bland andra elever och lärare.

Har du fått några påpekande från lärarna/skyddsombudet?

– Ja, det har varit samtal med lärare och med skyddsombud.

Vad görs från skolans sida?

– Vi har haft samtal med polis kring avhysning med polisens hjälp. Hittills har det bedömts som verkningslöst. Det förs även samtal med socialtjänsten i berörd kommun och det sker en utredning med den elev det gäller för att finna andra möjliga lösningar för skolgång.

Hur bemöter du kritik om att skolan är för passiv?

– Det kan upplevas frustrerande och att ”inget händer”, men det arbetas intensivt på flera plan och gemensamt med andra myndigheter där var och en bär sin del av ansvaret.

Är det aktuellt att stänga av den besvärligaste eleven en längre period?

– Jag kan inte uttala mig om det i nuläget. Avvaktar inplanerat möte med berörda myndigheter som sker nästa vecka, säger Maria Appelgren.

Har det införts några speciella säkerhetsåtgärder vid er skola med tanke på händelsen i Trollhättan?

– Nej.

Hur ser du på dagens säkerhet vid skolan?

– Jag hänvisar till det uttalande Katarina Lindberg (utbildningschefen i Mariestad) gjorde i onsdags kväll: ”Jag känner mig ändå trygg i de nyligen uppdaterade krisplaner vi har för våld och hot i skolan.”