22 okt 2015 14:02

22 okt 2015 14:02

Tummen upp för medborgarförslag

MARIESTAD: Soffor i park och upprustning av lekplats

Politiker beskriver ofta medborgarförslag i positiva ordalag. Trots det vinner förslagen sällan beslutsfattarnas gehör.

Men nu verkar det som att både Carina Broos och Maria Halléns idéer kommer att få se dagens ljus.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom Carina Broos medborgarförslag om att placera ut soffor i parken bakom Stadsbiblioteket. Av bara farten tillstyrker man också Maria Halléns förslag om att rusta upp lekplatsen i korsningen Solhemsvägen/Bäckelundsgatan.

– Eftersom vi satsar en hel del pengar på att rusta upp lekplatserna nästa år känns det som att politiken ligger i linje med medborgarnas önskemål, säger ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M).

I tjänstemannaförslaget konstateras att lekplatsen i korsningen Solhemsvägen/Bäckelundsgatan är i riktigt dåligt skick. Det återstår dock att se om Maria Hallén får igenom sina önskemål om en linbana och basketkorgar.

– Det är två bra förslag som jag inte har några problem med att ställa mig bakom, säger Janne Jansson (S).

Carina Broo ser potential i parken bakom Stadsbiblioteket. För att göra området mer tillgängligt föreslår hon att kommunen placerar ut soffor utmed gångarna i parken. Och det ser alltså ut som att politikerna nappar även på denna idé då ett enigt ksau ställer sig bakom Carinas förslag. Medborgarförslagens öden avgörs slutligen i fullmäktige. Denna gång lär besluten mest bli formaliteter då det verkar finnas en politisk enighet i frågorna.

Annan åsikt

Johan Abrahamsson har flaggat för att medborgarförslagen i framtiden ska kunna avgöras i nämnderna för att minska handläggningstiden. När MT nyligen granskade invånarnas inspel visade det sig att medborgarförslagen ökat kraftigt de senaste åren.

Janne Jansson är inte särskilt förtjust i Abrahamssons förslag.

– När det handlar om förslag från medborgarna tycker jag att vi ska ha en så bred majoritet som möjligt som tar beslut, säger Janne Jansson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom Carina Broos medborgarförslag om att placera ut soffor i parken bakom Stadsbiblioteket. Av bara farten tillstyrker man också Maria Halléns förslag om att rusta upp lekplatsen i korsningen Solhemsvägen/Bäckelundsgatan.

– Eftersom vi satsar en hel del pengar på att rusta upp lekplatserna nästa år känns det som att politiken ligger i linje med medborgarnas önskemål, säger ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M).

I tjänstemannaförslaget konstateras att lekplatsen i korsningen Solhemsvägen/Bäckelundsgatan är i riktigt dåligt skick. Det återstår dock att se om Maria Hallén får igenom sina önskemål om en linbana och basketkorgar.

– Det är två bra förslag som jag inte har några problem med att ställa mig bakom, säger Janne Jansson (S).

Carina Broo ser potential i parken bakom Stadsbiblioteket. För att göra området mer tillgängligt föreslår hon att kommunen placerar ut soffor utmed gångarna i parken. Och det ser alltså ut som att politikerna nappar även på denna idé då ett enigt ksau ställer sig bakom Carinas förslag. Medborgarförslagens öden avgörs slutligen i fullmäktige. Denna gång lär besluten mest bli formaliteter då det verkar finnas en politisk enighet i frågorna.

Annan åsikt

Johan Abrahamsson har flaggat för att medborgarförslagen i framtiden ska kunna avgöras i nämnderna för att minska handläggningstiden. När MT nyligen granskade invånarnas inspel visade det sig att medborgarförslagen ökat kraftigt de senaste åren.

Janne Jansson är inte särskilt förtjust i Abrahamssons förslag.

– När det handlar om förslag från medborgarna tycker jag att vi ska ha en så bred majoritet som möjligt som tar beslut, säger Janne Jansson.