22 okt 2015 20:44

22 okt 2015 20:50

Skolsäkerhet i nytt ljus

MARIESTAD: Låsta dörrar lär inte hindra våldsverkare

– Jag tror att det som hänt i Trollhättan kommer att sätta nytt ljus på de riktlinjer vi har för säkerheten i våra skolor, säger utbildningschefen i Mariestad, Katarina Lindberg.

Under barn- och utbildningsfliken på kommunens hemsida kunde man på torsdagskvällen läsa att med anledning av det tragiska som hänt i Trollhättan, med tre döda, så genomför Mariestads kommun en rad insatser inom skolan.

Det framhålls att trygghet i skolan är oerhört viktigt och att Mariestads kommun har kontinuerligt uppdaterade rutiner för hur hot och våld i skolan hanteras. Vidare i texten på hemsidan:

”En dialog kring dessa rutiner sker nu med personal och elever för att alla ska känna en säkerhet kring hur man som individ ska hantera en hotfull situation. Det finns också stöd för de på våra skolor som vill prata om det som hänt. Ingen lämnas ensam med sina tankar kring den hemska händelsen.”

Uppdaterat

Katarina Lindberg säger i en kommentar till MT att hon för dagen främst tänker på de anhöriga, på barn, elever och personal på den drabbade skolan i Trollhättan.

– Jag känner mig ändå trygg i de nyligen uppdaterade krisplaner vi har för våld och hot i skolan.

Hon påpekar det faktum att skolan inte är en offentlig miljö, det vill säga att vem som helst, när som helst, inte får gå in på skolor. Sådan är principen.

Annan verklighet

Men hon vet förstås att verkligheten ser annorlunda ut i vårt (hittills) öppna samhälle och att det är lätt för vem som helst att gå in på en skola – i Mariestad liksom på andra svenska skolor.

– Jag har lyssnat under dagen på olika experter som uttalat sig i media. De verkar vara rörande överens om att låsta dörrar inte hindrar en våldsverkare som beslutat sig för att ta sig in med alla medel, säger Katarina Lindberg.

Under barn- och utbildningsfliken på kommunens hemsida kunde man på torsdagskvällen läsa att med anledning av det tragiska som hänt i Trollhättan, med tre döda, så genomför Mariestads kommun en rad insatser inom skolan.

Det framhålls att trygghet i skolan är oerhört viktigt och att Mariestads kommun har kontinuerligt uppdaterade rutiner för hur hot och våld i skolan hanteras. Vidare i texten på hemsidan:

”En dialog kring dessa rutiner sker nu med personal och elever för att alla ska känna en säkerhet kring hur man som individ ska hantera en hotfull situation. Det finns också stöd för de på våra skolor som vill prata om det som hänt. Ingen lämnas ensam med sina tankar kring den hemska händelsen.”

Uppdaterat

Katarina Lindberg säger i en kommentar till MT att hon för dagen främst tänker på de anhöriga, på barn, elever och personal på den drabbade skolan i Trollhättan.

– Jag känner mig ändå trygg i de nyligen uppdaterade krisplaner vi har för våld och hot i skolan.

Hon påpekar det faktum att skolan inte är en offentlig miljö, det vill säga att vem som helst, när som helst, inte får gå in på skolor. Sådan är principen.

Annan verklighet

Men hon vet förstås att verkligheten ser annorlunda ut i vårt (hittills) öppna samhälle och att det är lätt för vem som helst att gå in på en skola – i Mariestad liksom på andra svenska skolor.

– Jag har lyssnat under dagen på olika experter som uttalat sig i media. De verkar vara rörande överens om att låsta dörrar inte hindrar en våldsverkare som beslutat sig för att ta sig in med alla medel, säger Katarina Lindberg.