21 okt 2015 19:22

22 okt 2015 06:55

Fel om föreningsstöd

MT skrev i onsdagstidningen felaktigt att bygdegårdsföreningarna i Mariestads kommun från och med 2016 skulle få ett årligt bidrag på 10 000 kronor vardera.

Detta efter ett beslut i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Det var helt uppåt väggarna fel. Utskottet beslutade tvärtemot att inte införa det särskilda bidraget. Morgan Forsberg (KD) tillstyrkte kommunchefens förslag att föreningarna skulle få nämnda bidrag. Men Marianne Kjellqvist (S) yrkade på avslag.

Vid en begärd omröstning blev det oavgjort. Men eftersom ordföranden (Ida Ekeroth (S) hade utslagsröst vid lika röstetal, och gick på partikollegans yrkande, blev det nobben för pengar till föreningarna.

En viss förvirring lär ha uppstått vad som är bygdegårdsförening och vad som är hembygdsförening. MT beklagar den felaktigt publicerade notisen i onsdags.

 

Detta efter ett beslut i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Det var helt uppåt väggarna fel. Utskottet beslutade tvärtemot att inte införa det särskilda bidraget. Morgan Forsberg (KD) tillstyrkte kommunchefens förslag att föreningarna skulle få nämnda bidrag. Men Marianne Kjellqvist (S) yrkade på avslag.

Vid en begärd omröstning blev det oavgjort. Men eftersom ordföranden (Ida Ekeroth (S) hade utslagsröst vid lika röstetal, och gick på partikollegans yrkande, blev det nobben för pengar till föreningarna.

En viss förvirring lär ha uppstått vad som är bygdegårdsförening och vad som är hembygdsförening. MT beklagar den felaktigt publicerade notisen i onsdags.