20 okt 2015 05:00

19 sep 2016 13:46

Permanent lösning ökar tillgängligheten

Frågan har stötts och blötts i åratal, men nu är en lösning i sikte.

Till våren ska fastigheterna på gågatans västra sida vara tillgänglighetsanpassade.

Det är kontentan av det beslut som tekniska nämnden nyligen ställde sig bakom.

– Tillgänglighetsfrågor har hög prioritet i nämnden, samtidigt handlar det också om gestaltning av centrummiljön, påpekar Sven-Inge Eriksson (KD), vice ordförande i nämnden.

Svårtillgängliga butiker har länge varit ett problem i centrum. Redan sommaren 2010 var frågan om att tillgänglighetsanpassa västra sidan av gågatan högaktuell. I en förstudie tog arkitekt Lisa Sundling fram förslag till lösning, bland annat med en liten scen placerad utanför bokhandeln. Dåvarande gatuchefen Ulf Wallgren hyste goda förhoppningar om att ramperna skulle vara på plats hösten samma år.

Men planerna lades på hyllan. Drygt fem år senare är ärendet på tapeten igen. Och denna gång ser det alltså ut att kunna realiseras. I underlaget som presenterades i tekniska nämnden låg skissförslag, signerade bygglovshandläggare Leif Ahnland.

– Jag skissade några förslag i vintras, med inspiration hämtad från rampen på motsatta sidan av gågatan utanför Smycka och restaurang Carizma, förklarar Ahnland.

Förslaget mottogs positivt av fastighetsägarna Bo Richardsson och Jörgen Larsson, som är beredda att medfinansiera projektet med 100 000 kronor per fastighet. I kommunens investeringsbudget finns en miljon kronor avsatt för ökad tillgänglighet.

– Frågan har levt i många år, så det är skönt att det äntligen händer något. Själva utformningen får vi ha ett samråd med kommunen om; det gäller ju att hitta en bra och fungerande lösning, säger Bo Richardsson.

Granit

Tekniska nämnden har förordat en permanent lösning utförd i granit, vilket även förespråkas av fastighetsägarna. Förutom att sten är hållbart smälter det bättre in i stadsbilden. Alternativet är stål, som förvisso är något billigare, men kräver mer underhåll.

– Ser man till gestaltningen av centrummiljön finns ju liknande ramper i granit på gågatans östra sida samt utanför blomsteraffären på Stockholmsvägen. För helhetsbilden förordar vi en lösning i granit, säger Sven-Inge Eriksson.

Förutom att öka tillgängligheten ger förslaget utrymme för uteserveringar, planteringar och försäljningsstånd utan nivåskillnad utanför butikerna. Ramperna är uppdelade i två sektioner; en mellan bokhandeln och livsmedelsbutiken, en mellan skoaffären och porslinsbutiken. Med en bredd på cirka fyra meter blir Österlånggatan automatiskt smalare.

– Med ramperna får gatan en tydligare karaktär som gågata, men den ger ändå plats för varutransporter. Det finns några servicepunkter för el och va som man behöver komma åt i marken. Det är en detalj man får lösa i den kommande detaljprojekteringen, säger Eriksson vidare.

För handlarna är beskedet efterlängtat.

– Vi har tjatat om tillgänglighetsanpassning sedan vi tog över 2006, så det känns skönt att det äntligen blir av, säger bokhandlarparet Tina och Kent Jönsson.

PA Forslund i grannbutiken Life instämmer:

– Vi märker tydligt att vi tappar kunder med funktionsnedsättning eller barnvagnar på grund av trapporna. Självklart är det positivt att en lösning är på gång, säger han.

Tillgänglighetsanpassningen är tänkt att genomföras under våren 2016.

Det är kontentan av det beslut som tekniska nämnden nyligen ställde sig bakom.

– Tillgänglighetsfrågor har hög prioritet i nämnden, samtidigt handlar det också om gestaltning av centrummiljön, påpekar Sven-Inge Eriksson (KD), vice ordförande i nämnden.

Svårtillgängliga butiker har länge varit ett problem i centrum. Redan sommaren 2010 var frågan om att tillgänglighetsanpassa västra sidan av gågatan högaktuell. I en förstudie tog arkitekt Lisa Sundling fram förslag till lösning, bland annat med en liten scen placerad utanför bokhandeln. Dåvarande gatuchefen Ulf Wallgren hyste goda förhoppningar om att ramperna skulle vara på plats hösten samma år.

Men planerna lades på hyllan. Drygt fem år senare är ärendet på tapeten igen. Och denna gång ser det alltså ut att kunna realiseras. I underlaget som presenterades i tekniska nämnden låg skissförslag, signerade bygglovshandläggare Leif Ahnland.

– Jag skissade några förslag i vintras, med inspiration hämtad från rampen på motsatta sidan av gågatan utanför Smycka och restaurang Carizma, förklarar Ahnland.

Förslaget mottogs positivt av fastighetsägarna Bo Richardsson och Jörgen Larsson, som är beredda att medfinansiera projektet med 100 000 kronor per fastighet. I kommunens investeringsbudget finns en miljon kronor avsatt för ökad tillgänglighet.

– Frågan har levt i många år, så det är skönt att det äntligen händer något. Själva utformningen får vi ha ett samråd med kommunen om; det gäller ju att hitta en bra och fungerande lösning, säger Bo Richardsson.

Granit

Tekniska nämnden har förordat en permanent lösning utförd i granit, vilket även förespråkas av fastighetsägarna. Förutom att sten är hållbart smälter det bättre in i stadsbilden. Alternativet är stål, som förvisso är något billigare, men kräver mer underhåll.

– Ser man till gestaltningen av centrummiljön finns ju liknande ramper i granit på gågatans östra sida samt utanför blomsteraffären på Stockholmsvägen. För helhetsbilden förordar vi en lösning i granit, säger Sven-Inge Eriksson.

Förutom att öka tillgängligheten ger förslaget utrymme för uteserveringar, planteringar och försäljningsstånd utan nivåskillnad utanför butikerna. Ramperna är uppdelade i två sektioner; en mellan bokhandeln och livsmedelsbutiken, en mellan skoaffären och porslinsbutiken. Med en bredd på cirka fyra meter blir Österlånggatan automatiskt smalare.

– Med ramperna får gatan en tydligare karaktär som gågata, men den ger ändå plats för varutransporter. Det finns några servicepunkter för el och va som man behöver komma åt i marken. Det är en detalj man får lösa i den kommande detaljprojekteringen, säger Eriksson vidare.

För handlarna är beskedet efterlängtat.

– Vi har tjatat om tillgänglighetsanpassning sedan vi tog över 2006, så det känns skönt att det äntligen blir av, säger bokhandlarparet Tina och Kent Jönsson.

PA Forslund i grannbutiken Life instämmer:

– Vi märker tydligt att vi tappar kunder med funktionsnedsättning eller barnvagnar på grund av trapporna. Självklart är det positivt att en lösning är på gång, säger han.

Tillgänglighetsanpassningen är tänkt att genomföras under våren 2016.