18 okt 2015 17:58

19 okt 2015 08:28

Biffen, bilen och bostaden

MARIESTAD: Meteorolog och artist om ett allvarligt läge för vår planet

Hajade du till över rubriken? Det är också tanken.
Ovanstående saker är de tre värsta miljöbovarna sett ur ett hushållsperspektiv.
Sen finns det betydligt värre gärningar – som att luta sig tillbaka i flygstolen på charterresan.

2011 skakade musikern Staffan Lindberg och meteorologen Pär Holmgren liv i det vilande projektet ”Artister för miljön”. Duon, som en gång i tiden gick i samma gymnasieklass, kände att det var läge att återuppta det arbete som Anni-Frid Lyngstad (mer känd som Frida från ABBA) startade 1991.

I söndags fanns Staffan och Pär på plats i Mariestads stadsteater. Inför 15 lokala artister och kulturprofiler pratade Staffan och Pär om en ohållbar situation för jordklotet.

– Vi kan inte fortsätta att gräva upp saker ur marken och öka utsläppet av koldioxid. Vi kan inte fortsätta att fylla världshaven med plast. Vi kan heller inte asfaltera hela planeten. Mer, mer och mer fungerar inte i längden, säger Pär Holmgren.

Allvarligt

Pär Holmgren visade grafer och kurvor. Genomsnittstemperatuten för vårt jordklot 2014 är det varmaste som uppmätts från 1900-talet fram till i fjol. Ja, för mycket pekar på att 2015 blir ännu varmare.

Den accelererande uppvärmningen av planeten har fått världens länder att vakna, men trots det fortsätter utsläppen att öka. Nyligen samlades rekordmånga delegater för att diskutera miljö- och klimatfrågorna i FN:s klimatpanel.

– Från att ha varit en ickefråga är det den viktigaste frågan på den politiska dagordningen, säger Pär Holmberg.

Under klimatförhandlingarna i Mexiko 2010 bestämde världens länder att begränsa den globala medeltemperaturökningen till lägre än två grader jämfört med den förindustriella nivån (innan 1800-talet). Nu bedöms det inte längre som realistiskt att stoppa den globala uppvärmningen helt och hållet då koldioxidhalten i atmosfären ökar såpass att drastiska åtgärder i så fall måste till inom kort.

Ämnet och läget är i det närmaste gravallvarligt. Holmberg och Lindberg fick ändå i gång ett skönt avslappnat samtal där åhörarna var högst delaktiga. Men var kommer det där med artister och miljö in i bilden?

– Som artist kan man låta miljöfrågor genomsyra hela ens verksamhet och skriva låtar om biogas. Det går också att använda kändisskapet för att förmedla viktiga budskap. Slutligen kan man städa upp sin artistiska verksamhet från negativ miljöpåverkan, säger Staffan Lindberg.

Inga muppar

För den goda sakens skull (räkmackor går inte av för hackor) bjöd Mariestads kommun på fika i pausen. MT passade på att ställa några frågor till miljö- och klimatutbildarna.

Inget borde rimligen vara mer intressant än bevarandet av Moder jord, men det är glest i bänkarna?

– Nu fokuserar vi på att utbilda artister och vad de kan göra för att dra sitt strå till stacken. Formatet är bra, en mindre publik leder ofta till bättre diskussioner, säger Holmgren.

Finns det i dag någon seriös forskare som förnekar den globala uppvärmningen orsakad av människan?

– I USA finns det fortfarande de som gör det av politiska skäl, och då pratar vi i regel om republikaner, säger Holmgren.

Hur allvarligt är läget för vår planet?

– Den frågan borde ställas oftare för det är riktigt bråttom, säger Lindberg.

På landsbygden kan det vara svårt att alltid vara klimatsmart med bristande kommunikationer. Bör vi ha dåligt samvete?

– Det är sant att det går att bo väldigt energisnålt och åka miljövänligt i storstan. Samtidigt kommer mycket av det invånarna i storstäderna konsumerar från gles- och landsbygd.

Miljömuppar, skattehöjande kommunister, konspirationsteoretiker och tillväxtmotståndare. Att debattera människors påverkan på klimatet har inte alltid varit lätt. Staffan Lindberg har dock märkt av en klar attitydsförändring när han är ute och föreläser.

– Allra tydligast är det när jag är ute på skolor och talar med unga vuxna. För dem är de här sakerna självklara. Det kan vara lite jobbigare för äldre generationer att byta världsbild.

Bovarna

Staffan Lindberg och Pär Holmgren är åter uppe på scen. En tabell visar att Sveriges koldioxidutsläpp per capita inte är anmärkningsvärt hög. Ändå är vi inte mycket bättre än Kina.

– Och då ska vi tänka på att vi knappt producerar något längre i det här landet. De duger inte att bara skylla ifrån sig när vi köper kläder producerade med skitig energi i Kina, säger Lindberg.

På www.klimatkontot.se kan du själv se hur ditt leverne påverkar klimatet. Till vardags är biffen, bilen och bostaden de stora miljöbovarna. Lägger du dessutom till en eller ett par flygresor till exotiska resmål varje år är du helt plötsligt en riktig storskurk ur ett miljöperspektiv.

– De länder som släppte ut allra minst koldioxid i fjol var Tchad och Kambodja och det beror ju på att de har en dålig ekonomi. Ingen ekonomi, inga utsläpp, säger Lindberg.

Kontentan av dagens lektion blir alltså att excess inte uppskattas av vår planet. De ekonomiska motsättningarna kommer att finnas där också i framtiden. Vi kan ju inte gärna sluta att jobba även om det vore det bästa för miljön.

– Jag har begärt ut livstidscykeln för en Teslabil, tänk om det finns en enorm energianvändning i produktionen av bilarna? Företaget svarar att de vet inte riktigt hur det är med den saken, säger Staffan Lindberg.

2011 skakade musikern Staffan Lindberg och meteorologen Pär Holmgren liv i det vilande projektet ”Artister för miljön”. Duon, som en gång i tiden gick i samma gymnasieklass, kände att det var läge att återuppta det arbete som Anni-Frid Lyngstad (mer känd som Frida från ABBA) startade 1991.

I söndags fanns Staffan och Pär på plats i Mariestads stadsteater. Inför 15 lokala artister och kulturprofiler pratade Staffan och Pär om en ohållbar situation för jordklotet.

– Vi kan inte fortsätta att gräva upp saker ur marken och öka utsläppet av koldioxid. Vi kan inte fortsätta att fylla världshaven med plast. Vi kan heller inte asfaltera hela planeten. Mer, mer och mer fungerar inte i längden, säger Pär Holmgren.

Allvarligt

Pär Holmgren visade grafer och kurvor. Genomsnittstemperatuten för vårt jordklot 2014 är det varmaste som uppmätts från 1900-talet fram till i fjol. Ja, för mycket pekar på att 2015 blir ännu varmare.

Den accelererande uppvärmningen av planeten har fått världens länder att vakna, men trots det fortsätter utsläppen att öka. Nyligen samlades rekordmånga delegater för att diskutera miljö- och klimatfrågorna i FN:s klimatpanel.

– Från att ha varit en ickefråga är det den viktigaste frågan på den politiska dagordningen, säger Pär Holmberg.

Under klimatförhandlingarna i Mexiko 2010 bestämde världens länder att begränsa den globala medeltemperaturökningen till lägre än två grader jämfört med den förindustriella nivån (innan 1800-talet). Nu bedöms det inte längre som realistiskt att stoppa den globala uppvärmningen helt och hållet då koldioxidhalten i atmosfären ökar såpass att drastiska åtgärder i så fall måste till inom kort.

Ämnet och läget är i det närmaste gravallvarligt. Holmberg och Lindberg fick ändå i gång ett skönt avslappnat samtal där åhörarna var högst delaktiga. Men var kommer det där med artister och miljö in i bilden?

– Som artist kan man låta miljöfrågor genomsyra hela ens verksamhet och skriva låtar om biogas. Det går också att använda kändisskapet för att förmedla viktiga budskap. Slutligen kan man städa upp sin artistiska verksamhet från negativ miljöpåverkan, säger Staffan Lindberg.

Inga muppar

För den goda sakens skull (räkmackor går inte av för hackor) bjöd Mariestads kommun på fika i pausen. MT passade på att ställa några frågor till miljö- och klimatutbildarna.

Inget borde rimligen vara mer intressant än bevarandet av Moder jord, men det är glest i bänkarna?

– Nu fokuserar vi på att utbilda artister och vad de kan göra för att dra sitt strå till stacken. Formatet är bra, en mindre publik leder ofta till bättre diskussioner, säger Holmgren.

Finns det i dag någon seriös forskare som förnekar den globala uppvärmningen orsakad av människan?

– I USA finns det fortfarande de som gör det av politiska skäl, och då pratar vi i regel om republikaner, säger Holmgren.

Hur allvarligt är läget för vår planet?

– Den frågan borde ställas oftare för det är riktigt bråttom, säger Lindberg.

På landsbygden kan det vara svårt att alltid vara klimatsmart med bristande kommunikationer. Bör vi ha dåligt samvete?

– Det är sant att det går att bo väldigt energisnålt och åka miljövänligt i storstan. Samtidigt kommer mycket av det invånarna i storstäderna konsumerar från gles- och landsbygd.

Miljömuppar, skattehöjande kommunister, konspirationsteoretiker och tillväxtmotståndare. Att debattera människors påverkan på klimatet har inte alltid varit lätt. Staffan Lindberg har dock märkt av en klar attitydsförändring när han är ute och föreläser.

– Allra tydligast är det när jag är ute på skolor och talar med unga vuxna. För dem är de här sakerna självklara. Det kan vara lite jobbigare för äldre generationer att byta världsbild.

Bovarna

Staffan Lindberg och Pär Holmgren är åter uppe på scen. En tabell visar att Sveriges koldioxidutsläpp per capita inte är anmärkningsvärt hög. Ändå är vi inte mycket bättre än Kina.

– Och då ska vi tänka på att vi knappt producerar något längre i det här landet. De duger inte att bara skylla ifrån sig när vi köper kläder producerade med skitig energi i Kina, säger Lindberg.

På www.klimatkontot.se kan du själv se hur ditt leverne påverkar klimatet. Till vardags är biffen, bilen och bostaden de stora miljöbovarna. Lägger du dessutom till en eller ett par flygresor till exotiska resmål varje år är du helt plötsligt en riktig storskurk ur ett miljöperspektiv.

– De länder som släppte ut allra minst koldioxid i fjol var Tchad och Kambodja och det beror ju på att de har en dålig ekonomi. Ingen ekonomi, inga utsläpp, säger Lindberg.

Kontentan av dagens lektion blir alltså att excess inte uppskattas av vår planet. De ekonomiska motsättningarna kommer att finnas där också i framtiden. Vi kan ju inte gärna sluta att jobba även om det vore det bästa för miljön.

– Jag har begärt ut livstidscykeln för en Teslabil, tänk om det finns en enorm energianvändning i produktionen av bilarna? Företaget svarar att de vet inte riktigt hur det är med den saken, säger Staffan Lindberg.