16 okt 2015 17:00

19 okt 2015 08:29

Knutpunkt för trafik och ledningsnät byggs om

I mitten av november inleds arbetet för en cirkulationsplats i korsningen Marieforsleden–Leksbergsvägen.
Hur lång tid bygget sedan tar hänger på vintervädret.

Att byggstarten sker innan vinterns intåg beror på att det krävs en hel del markarbeten. Korsningen är inte bara en av stans mest trafikerade och olycksdrabbade platser; i marken ligger ett myller av ledningar för vatten och avlopp, el, telefoni och fiber nedgrävt.

– Det är en viktig knutpunkt med ledningar som passerar rakt igenom korsningen. Nu tar vi med allt på en gång och bygger bort, byter ut och renoverar ledningsnätet för att säkra driften på dem, förklarar Johan Bengtsson, projektledare på Verksamhet Teknik.

Under byggtiden leds trafiken om på en provisorisk väg söder om korsningen, från Radbyvägens förlängning mot fyrrondellen. Samtidigt stängs Leksbergsvägen av för genomfartstrafik söder om Leverstadsvägen.

– Det är jobbigt att bygga en cirkulationsplats med trafik tätt inpå sig. Att leda runt trafiken är en bra lösning, både för byggarbetarna och trafikanterna.

Fyra miljoner kronor är avsatta i investeringsbudgeten för den fyrarmade rondellen, som enligt planen ska vara färdigställd till våren. Exakt tidsschema är dock svårt att sia om då ingen rår på vädrets makter.

– Blir det kraftig vinter med snö och kyla är det inte försvarbart att riva i tjälen. Om det däremot blir milt kan arbetet rulla på utan längre uppehåll. Planen är att rondellen ska vara klar och asfalteras någon gång i maj nästa år, säger Johan Bengtsson.

Genom åren har det inträffat ett flertal olyckor i den aktuella korsningen. I anslutning till cirkulationsplatsen leds även gång- och cykelvägarna om för att ge oskyddade trafikanter en säkrare trafikmiljö.

– Det har pratats om och planerats för en cirkulationsplats i säkert 15 år, så det känns bra att det äntligen kommer till skott.

Att byggstarten sker innan vinterns intåg beror på att det krävs en hel del markarbeten. Korsningen är inte bara en av stans mest trafikerade och olycksdrabbade platser; i marken ligger ett myller av ledningar för vatten och avlopp, el, telefoni och fiber nedgrävt.

– Det är en viktig knutpunkt med ledningar som passerar rakt igenom korsningen. Nu tar vi med allt på en gång och bygger bort, byter ut och renoverar ledningsnätet för att säkra driften på dem, förklarar Johan Bengtsson, projektledare på Verksamhet Teknik.

Under byggtiden leds trafiken om på en provisorisk väg söder om korsningen, från Radbyvägens förlängning mot fyrrondellen. Samtidigt stängs Leksbergsvägen av för genomfartstrafik söder om Leverstadsvägen.

– Det är jobbigt att bygga en cirkulationsplats med trafik tätt inpå sig. Att leda runt trafiken är en bra lösning, både för byggarbetarna och trafikanterna.

Fyra miljoner kronor är avsatta i investeringsbudgeten för den fyrarmade rondellen, som enligt planen ska vara färdigställd till våren. Exakt tidsschema är dock svårt att sia om då ingen rår på vädrets makter.

– Blir det kraftig vinter med snö och kyla är det inte försvarbart att riva i tjälen. Om det däremot blir milt kan arbetet rulla på utan längre uppehåll. Planen är att rondellen ska vara klar och asfalteras någon gång i maj nästa år, säger Johan Bengtsson.

Genom åren har det inträffat ett flertal olyckor i den aktuella korsningen. I anslutning till cirkulationsplatsen leds även gång- och cykelvägarna om för att ge oskyddade trafikanter en säkrare trafikmiljö.

– Det har pratats om och planerats för en cirkulationsplats i säkert 15 år, så det känns bra att det äntligen kommer till skott.