15 okt 2015 19:14

15 okt 2015 19:14

Högre turtäthet ska ge pendlarna större flexibilitet

Från och med juli 2016 kommer fler tåg trafikera sträckan mellan Mariestad och Örebro.

Västtrafik och Region Örebro län har kommit överens om att utveckla trafiken med Kinnekulletågen.

Förändringarna innebär att antalet Kinnekulletåg som går hela sträckan mellan Mariestad och Örebro kommer utökas. Avgångarna kommer ersätta de Kinnekulletåg som i dag vänder i Hallsberg. Dessutom kommer de ersätta merparten av trafiken mellan Örebro och Laxå som i dag körs av Tåg i Bergslagens trafik.

Planen är att de nya avgångarna ska börja gå i juli 2016.

– Det här beslutet ger länet bättre koppling till norra Västra Götaland och tvärtom. Framför allt ger det Laxå bättre kommunikationer till norra Västergötland men också en bättre koppling från till exempel Mariestad till Örebro universitet, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad i ett pressmeddelande från Region Örebro län.

Förändringarna innebär att antalet Kinnekulletåg som går hela sträckan mellan Mariestad och Örebro kommer utökas. Avgångarna kommer ersätta de Kinnekulletåg som i dag vänder i Hallsberg. Dessutom kommer de ersätta merparten av trafiken mellan Örebro och Laxå som i dag körs av Tåg i Bergslagens trafik.

Planen är att de nya avgångarna ska börja gå i juli 2016.

– Det här beslutet ger länet bättre koppling till norra Västra Götaland och tvärtom. Framför allt ger det Laxå bättre kommunikationer till norra Västergötland men också en bättre koppling från till exempel Mariestad till Örebro universitet, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad i ett pressmeddelande från Region Örebro län.