14 okt 2015 17:48

14 okt 2015 17:55

"Lockeberg är ett bra namn"

Elever tycker till om skolnamnen

Petter, Sebastian och Lisen tycker att Prismaskolan funkar. Men hade de själva fått välja hade de blivit:

– Lockeberg. Vi ska ju slå ihop Lockerud och Leksberg, säger trion.

I tisdags klubbade utbildningsnämnden namnen på de två nya F–6-skolorna som ska byggas i Mariestads västra del. Ett 50-tal förslag hade lämnats in i den utlysta namntävlingen, och senare bantats till nio. Inför omröstningen fanns en hel del synpunkter; inte minst huruvida namnen hade koppling till Mariestad och var hållbara över tid.

Nämnden kom dock fram till ett avgörande och med klar majoritet bestämdes att skola ett (vid nuvarande Lockerudsskolan) ska heta Prismaskolan, skola två (vid Hertigens förskola) Unica skolan.

”Knasigt, eller hur?”

För att få en vink om hur de nya skolnamnen tas emot åkte MT ut till Lockerudsskolan, där vi träffar Petter Ryberg, Sebastian Oskarsson och Lisen Gunnarsson. Trion går i fyran och kommer alltså hösten 2017 att börja sexan i nybyggda Prismaskolan.

– Det blir bra med en ny skola. Lockerudsskolan är ju gammal, säger Petter.

– Fast det känns konstigt att skolan ska rivas, tycker Lisen.

När trion läser alla förslag som lämnats in fnissas det lite grann.

– Tänk om man skulle gå på ”Tarzan” eller ”Bananen”. Det låter ju knasigt, eller hur?, säger Petter leende.

Efter en stunds funderande enas de om att något med ”Västra” kanske borde funnits med. Men så drar Petter plötsligt fram ett ess i rockärmen och presenterar ett eget förslag.

– Lockeberg. Då får man ju med både Lockerud och Leksberg, säger han.

– Nästan hela klassen tyckte Petters förslag var bra, säger Lisen och Sebastian.

Men Prismaskolan då?

– Det funkar, men det finns bättre namn. Fast huvudsaken är att det inte är något löjligt, typ ”Tarzan”.

Unica skolan?

– Det är bra. Unica var ju nån box som gjordes i stan förr i tiden. Vi läste om det när vi jobbade med Mariestads historia, säger Lisen.

Inget för utskottet

Tidigare tog kulturnämnden beslut om namn på nya gator, rondeller, kvarter och fastighetsbeteckningar i kommunen. Nämnden är numera nedlagd och ersatt av ett kulturutskott i kommunstyrelsen. Där har dock inte skolnamnen passerat.

– Lite anmärkningsvärt kan tyckas, det hör ju inte till vanligheterna att det byggs nya skolor. Å andra sidan har vi som princip att frågor ska avgöras där de hör hemma, i det här fallet utbildningsnämnden, säger Morgan Forsberg (KD), ledamot i kulturutskottet.

Vad säger du om namnen som valts?

– Unica har ju en historisk koppling och varje elev är unik. Prisma är väl lite tveksamt; för mig låter det mer som en optiker eller hotell.

Elisabeth Göthberg, som förr var föredragande då kulturnämnden antog nya namn, tycker att det hade varit vänligt om kulturutskottet tillfrågats.

– Jag vill inte lägga någon aspekt på de namn som nu valts. Men det finns namn som har starkare koppling till Mariestad och dess historia.

Hon nämner Mary Kihlbom, en färgstark lärarinna som värnade om kultur och byggnadskonst i Mariestad.

– När Esplanaden utsmyckades på 1950-talet gick Mary i bräschen för ”Karl-Erik och Vera”; statyn med de två nakna ungdomarna symboliserade framtidshopp efter andra världskriget. Mary föreslog dessutom Tunaholmsskolans placering, med närheten till Alhagen för eleverna. Mary Kihlboms gärning borde uppmärksammas på något vis, anser Elisabeth Göthberg.

I tisdags klubbade utbildningsnämnden namnen på de två nya F–6-skolorna som ska byggas i Mariestads västra del. Ett 50-tal förslag hade lämnats in i den utlysta namntävlingen, och senare bantats till nio. Inför omröstningen fanns en hel del synpunkter; inte minst huruvida namnen hade koppling till Mariestad och var hållbara över tid.

Nämnden kom dock fram till ett avgörande och med klar majoritet bestämdes att skola ett (vid nuvarande Lockerudsskolan) ska heta Prismaskolan, skola två (vid Hertigens förskola) Unica skolan.

”Knasigt, eller hur?”

För att få en vink om hur de nya skolnamnen tas emot åkte MT ut till Lockerudsskolan, där vi träffar Petter Ryberg, Sebastian Oskarsson och Lisen Gunnarsson. Trion går i fyran och kommer alltså hösten 2017 att börja sexan i nybyggda Prismaskolan.

– Det blir bra med en ny skola. Lockerudsskolan är ju gammal, säger Petter.

– Fast det känns konstigt att skolan ska rivas, tycker Lisen.

När trion läser alla förslag som lämnats in fnissas det lite grann.

– Tänk om man skulle gå på ”Tarzan” eller ”Bananen”. Det låter ju knasigt, eller hur?, säger Petter leende.

Efter en stunds funderande enas de om att något med ”Västra” kanske borde funnits med. Men så drar Petter plötsligt fram ett ess i rockärmen och presenterar ett eget förslag.

– Lockeberg. Då får man ju med både Lockerud och Leksberg, säger han.

– Nästan hela klassen tyckte Petters förslag var bra, säger Lisen och Sebastian.

Men Prismaskolan då?

– Det funkar, men det finns bättre namn. Fast huvudsaken är att det inte är något löjligt, typ ”Tarzan”.

Unica skolan?

– Det är bra. Unica var ju nån box som gjordes i stan förr i tiden. Vi läste om det när vi jobbade med Mariestads historia, säger Lisen.

Inget för utskottet

Tidigare tog kulturnämnden beslut om namn på nya gator, rondeller, kvarter och fastighetsbeteckningar i kommunen. Nämnden är numera nedlagd och ersatt av ett kulturutskott i kommunstyrelsen. Där har dock inte skolnamnen passerat.

– Lite anmärkningsvärt kan tyckas, det hör ju inte till vanligheterna att det byggs nya skolor. Å andra sidan har vi som princip att frågor ska avgöras där de hör hemma, i det här fallet utbildningsnämnden, säger Morgan Forsberg (KD), ledamot i kulturutskottet.

Vad säger du om namnen som valts?

– Unica har ju en historisk koppling och varje elev är unik. Prisma är väl lite tveksamt; för mig låter det mer som en optiker eller hotell.

Elisabeth Göthberg, som förr var föredragande då kulturnämnden antog nya namn, tycker att det hade varit vänligt om kulturutskottet tillfrågats.

– Jag vill inte lägga någon aspekt på de namn som nu valts. Men det finns namn som har starkare koppling till Mariestad och dess historia.

Hon nämner Mary Kihlbom, en färgstark lärarinna som värnade om kultur och byggnadskonst i Mariestad.

– När Esplanaden utsmyckades på 1950-talet gick Mary i bräschen för ”Karl-Erik och Vera”; statyn med de två nakna ungdomarna symboliserade framtidshopp efter andra världskriget. Mary föreslog dessutom Tunaholmsskolans placering, med närheten till Alhagen för eleverna. Mary Kihlboms gärning borde uppmärksammas på något vis, anser Elisabeth Göthberg.