13 okt 2015 22:00

13 okt 2015 22:00

Ökade sjuktal trots satsning

MARIESTAD

Med anledning av socialnämndens underskott i prognos tre på 8,9 miljoner kronor presenterade Lotta Hjoberg, chef för sektor vård och omsorg, en rad åtgärder för kommunstyrelsens ledamöter.

Stängning av Humlets dagsverksamhet, stor omorganisation inom äldreomsorgen, minskat antal enhetschefer inom hemtjänst och för äldreboenden samt förändringar inom nattpatrullen på gruppboenden, är saker som ska spara pengar.

Ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M) oroas över att sjukvårdstalen går åt fel håll, trots den aviserade satsningen på en friskare personal.

– Ur ett rent hälsoperspektiv vet vi när det är bäst att jobba, men det är inte säkert att det är de tiderna folk vill jobba. Sen har vi hur behoven ser ut. Vi har fått bort delade turer på veckorna, men vi klarar det inte fullt ut, säger Lotta Hjoberg.

En annan fråga som dök upp var om kommunen utbildar tillräckligt mycket vårdpersonal. Svaret från sektorchefen var att man jobbar med att göra vård- och omsorgscollege på Vadsbogymnasiet mer attraktivt.

Med anledning av socialnämndens underskott i prognos tre på 8,9 miljoner kronor presenterade Lotta Hjoberg, chef för sektor vård och omsorg, en rad åtgärder för kommunstyrelsens ledamöter.

Stängning av Humlets dagsverksamhet, stor omorganisation inom äldreomsorgen, minskat antal enhetschefer inom hemtjänst och för äldreboenden samt förändringar inom nattpatrullen på gruppboenden, är saker som ska spara pengar.

Ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M) oroas över att sjukvårdstalen går åt fel håll, trots den aviserade satsningen på en friskare personal.

– Ur ett rent hälsoperspektiv vet vi när det är bäst att jobba, men det är inte säkert att det är de tiderna folk vill jobba. Sen har vi hur behoven ser ut. Vi har fått bort delade turer på veckorna, men vi klarar det inte fullt ut, säger Lotta Hjoberg.

En annan fråga som dök upp var om kommunen utbildar tillräckligt mycket vårdpersonal. Svaret från sektorchefen var att man jobbar med att göra vård- och omsorgscollege på Vadsbogymnasiet mer attraktivt.