13 okt 2015 17:45

13 okt 2015 18:05

Här är namnen på de nya skolorna

Tydligt missnöje över namnförslag

Namnen skulle vara könsneutrala, hållbara över tid och ha en koppling till Mariestads vision.
Då föll valet på – Prismaskolan och Unica skolan.

I våras utlyste utbildningsnämnden en tävling bland allmänheten om namn för de två nya F–6-skolorna i Mariestads västra del. Förslagen som trillade in (se faktaruta) varierade betänkligt med tanke på ambitionen att namnen skulle ha någon form av koppling till Mariestad. Visst, några ”Dorisar” och ”Hedvigar” bor säkert i stan. Och kanske någon fyrbent ”Tarzan”, men...

Bland totalt 50 inskickade förslag valde utbildningsnämndens arbetsutskott ut fem för skola ett (vid Lockerud); Jupiterskolan, Prismaskolan, Residensskolan, Unica skolan och Vänerlandskolan samt fyra förslag för skola två (vid Hertigen); Ekelövskolan, Regent skolan, Saturnusskolan och Unica skolan.

”Jag är besviken”

Det var alltså dessa förslag som de 13 nämndsledamöterna hade att rösta på vid tisdagens sammanträde. Diskussionen gav en tydlig vink om att flera ledamöter inte var helt nöjda med förslagen som tagits fram.

– Med två s i Ekelövskolan kan det förknippas med en person, så det faller bort, sa Bernt Ekström (V).

– Jag tycker förslagen har dålig koppling till Mariestad och jag ser inte att det är namn som kommer att leva över tid, menade Arne Andersson (S) som fick stöd av Helena Hallerhed (C).

– Jag är också besviken. Innan vi går till beslut måste vi ställa frågan; är vi nöjda med de här förslagen?, sa Hallerhed.

Bengt-Erik Askerlund (MP) var kritisk till Prismaskolan, där förslaget motiverades med att ”namnet syftar till ett reflekterat arbetssätt där lärande och utveckling står i centrum”.

– Ett prisma är inte reflekterande, det är ljusbrytande, upplyste Askerlund och tillade:

– Unica känner vi Mariestadsbor till, men ute landet är det inte så välkänt. Det är 50 år sedan Unica la ner tillverkningen, är det verkligen ett namn hållbart över tid?

Det tyckte dock Sture Pettersson (S).

– Unica har en stark koppling till Mariestads industrihistoria. Jag har flera gamla Unica-produkter hemma, så det är väl hållbart om något.

– Unica är som sagt kopplat till stans historia. Vänerlandskolan låter också bra, vi finns ju vid Vänern, påpekade Leif Andersson (S).

Efter att synpunkter vädrats gick ledamöterna slutligen till omröstning. Resultatet blev alltså att skola ett får namnet Prismaskolan och skola två Unica skolan.

Klart hösten 2017

De två nya grundskolorna ska stå klara inför höstterminen 2017. Byggstarten är planerad till början av nästa år. Catarina Dahlander, som håller i planeringen av skolbyggena, berättar att den invändiga utformningen i princip är klar och att man nu jobbar med exteriören.

– Fokusgruppen och projekteringsgrupperna träffas regelbundet och gör avstämningar för hur projekten ska gå vidare. I processen tar vi in experthjälp på olika områden, bland annat kring tillgänglighetsfrågor, brand och akustik.

Kommentar till namnen på skolorna?

– Jag passar på den frågan. Det är något som politikerna fått avgöra, säger Catarina Dahlander diplomatiskt.

I våras utlyste utbildningsnämnden en tävling bland allmänheten om namn för de två nya F–6-skolorna i Mariestads västra del. Förslagen som trillade in (se faktaruta) varierade betänkligt med tanke på ambitionen att namnen skulle ha någon form av koppling till Mariestad. Visst, några ”Dorisar” och ”Hedvigar” bor säkert i stan. Och kanske någon fyrbent ”Tarzan”, men...

Bland totalt 50 inskickade förslag valde utbildningsnämndens arbetsutskott ut fem för skola ett (vid Lockerud); Jupiterskolan, Prismaskolan, Residensskolan, Unica skolan och Vänerlandskolan samt fyra förslag för skola två (vid Hertigen); Ekelövskolan, Regent skolan, Saturnusskolan och Unica skolan.

”Jag är besviken”

Det var alltså dessa förslag som de 13 nämndsledamöterna hade att rösta på vid tisdagens sammanträde. Diskussionen gav en tydlig vink om att flera ledamöter inte var helt nöjda med förslagen som tagits fram.

– Med två s i Ekelövskolan kan det förknippas med en person, så det faller bort, sa Bernt Ekström (V).

– Jag tycker förslagen har dålig koppling till Mariestad och jag ser inte att det är namn som kommer att leva över tid, menade Arne Andersson (S) som fick stöd av Helena Hallerhed (C).

– Jag är också besviken. Innan vi går till beslut måste vi ställa frågan; är vi nöjda med de här förslagen?, sa Hallerhed.

Bengt-Erik Askerlund (MP) var kritisk till Prismaskolan, där förslaget motiverades med att ”namnet syftar till ett reflekterat arbetssätt där lärande och utveckling står i centrum”.

– Ett prisma är inte reflekterande, det är ljusbrytande, upplyste Askerlund och tillade:

– Unica känner vi Mariestadsbor till, men ute landet är det inte så välkänt. Det är 50 år sedan Unica la ner tillverkningen, är det verkligen ett namn hållbart över tid?

Det tyckte dock Sture Pettersson (S).

– Unica har en stark koppling till Mariestads industrihistoria. Jag har flera gamla Unica-produkter hemma, så det är väl hållbart om något.

– Unica är som sagt kopplat till stans historia. Vänerlandskolan låter också bra, vi finns ju vid Vänern, påpekade Leif Andersson (S).

Efter att synpunkter vädrats gick ledamöterna slutligen till omröstning. Resultatet blev alltså att skola ett får namnet Prismaskolan och skola två Unica skolan.

Klart hösten 2017

De två nya grundskolorna ska stå klara inför höstterminen 2017. Byggstarten är planerad till början av nästa år. Catarina Dahlander, som håller i planeringen av skolbyggena, berättar att den invändiga utformningen i princip är klar och att man nu jobbar med exteriören.

– Fokusgruppen och projekteringsgrupperna träffas regelbundet och gör avstämningar för hur projekten ska gå vidare. I processen tar vi in experthjälp på olika områden, bland annat kring tillgänglighetsfrågor, brand och akustik.

Kommentar till namnen på skolorna?

– Jag passar på den frågan. Det är något som politikerna fått avgöra, säger Catarina Dahlander diplomatiskt.

Förslagen som lämnades in

Följande namnförslag lämnades in för de två nya grundskolorna. Noterbart är att stavningen i förslagen är ojusterade.

Skola 1 (vid Lockerud): Backaplansskolan, Bananen, Bojen, Hedvig, Hedvig Höks skola, Jan Rippes skola, Jupiterskolan, Kulingen, Kvadratskolan, Linjalen, Paletten, Prismaskolan, Regnbågen, Regnbågsskolan, Residensskolan, Rimskolan, Ripan skolan, Rosenskolan (2), Snäckan, Tranans skola, Unica Skolan, Vänerlandskolan, Vässaren, Västerskolan (2), Västra rosens skola, Västra skolan (3).

Skola 2 (vid Hertigen): Bergmanskolan, Bror Kronstrands Skola, Cirkelskolan, Doris, Dungaplansskolan, Ekelövskolan, Fyren, Gärdesskolan, Hertig Karls skola (4), Hertigens skola, John Hedins skola, Kristinaskolan, Paletten, Palettskolan, Passaren, Pennan, Penseln, Pärlan, Ramsaskolan, Regent Skolan, Saturnusskolan, Tarzan, Unica Skolan, Vasaskolan.

Källa: Mariestads kommun