13 okt 2015 19:00

13 okt 2015 21:57

Grönt ljus för Laxhall

Kommunen nöjd med byggherrens åtgärder

Först reagerade länsstyrelsen, sedan kommunen som öppnade ett tillsynsärende. Det handlar om vad som är privat och allmänt ute vid Brommösund, närmare bestämt nybygget i Laxhall.

I oktober 2014 skrev MT om hur Bo Åsenhielm och hans byggbolag utökat strandvillornas privata zon på bekostnad av bredden av en gång- och cykelväg för allmänheten. Detta genom att bygga ett altandäck som en tillfällig besökare rimligtvis antar tillhör fritidshusägarna helt och hållet.

Allmän karaktär

Lars Sylvén, chef för kommunens miljö- och byggnadsförvaltning, konstaterade i artikeln: ”Det som det handlar om är att man byggt trädäck in på det område som är av allmän karaktär”.

Efter att förvaltningen öppnat ett tillsynsärende i frågan fick byggherren inkomma med åtgärder för att öka tillgängligheten inom allmän plats på Backebolet 1:33 som fastigheten heter.

Ramp och trappor

Åsenhielm presenterade på sensommaren ett förslag för att lösa den delikata frågan och det handlar om en ramp och tre nya trappor som ska göra bryggdäcken mer tillgängliga för allmänheten.

Den 30 september hade den kommunala nämnden ett möte, där man noterade rampen och trapporna. Och att ägarna till de små fritidshusen ska behandla den del av soldäcken som hör till fastigheterna med lasyr för att de ska avvika från den offentliga delen av däcket.

Vägs ände

Med dessa åtgärder ansåg nämnden att allt är okej enligt gällande bygglov och avslutade ärendet.

Detta delikata, och uppmärksammade ärende, får därmed anses ha kommit till vägs ände.

I oktober 2014 skrev MT om hur Bo Åsenhielm och hans byggbolag utökat strandvillornas privata zon på bekostnad av bredden av en gång- och cykelväg för allmänheten. Detta genom att bygga ett altandäck som en tillfällig besökare rimligtvis antar tillhör fritidshusägarna helt och hållet.

Allmän karaktär

Lars Sylvén, chef för kommunens miljö- och byggnadsförvaltning, konstaterade i artikeln: ”Det som det handlar om är att man byggt trädäck in på det område som är av allmän karaktär”.

Efter att förvaltningen öppnat ett tillsynsärende i frågan fick byggherren inkomma med åtgärder för att öka tillgängligheten inom allmän plats på Backebolet 1:33 som fastigheten heter.

Ramp och trappor

Åsenhielm presenterade på sensommaren ett förslag för att lösa den delikata frågan och det handlar om en ramp och tre nya trappor som ska göra bryggdäcken mer tillgängliga för allmänheten.

Den 30 september hade den kommunala nämnden ett möte, där man noterade rampen och trapporna. Och att ägarna till de små fritidshusen ska behandla den del av soldäcken som hör till fastigheterna med lasyr för att de ska avvika från den offentliga delen av däcket.

Vägs ände

Med dessa åtgärder ansåg nämnden att allt är okej enligt gällande bygglov och avslutade ärendet.

Detta delikata, och uppmärksammade ärende, får därmed anses ha kommit till vägs ände.

  • C. Lundh

Välkommen att kommentera på mariestadstidningen.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.