12 okt 2015 19:34

12 okt 2015 19:34

Tvekar till försäljning av murgården

MARIESTAD

Oppositionen tvekar till försäljning av murgården i Universitetsparken.

Efter återremissen i fullmäktige uppmanades Marie Engström Rosengren (V) på kommunstyrelsens möte att förtydliga vad det är för kompletterande handlingar hennes parti efterfrågar.

– Varför vill kommunen sälja? Det framgår inte av handlingarna, och skälet borde inte vara helt oviktigt, säger Marie Engström Rosengren och tillägger:

– Materialet är svårt att tyda. Frågan är om besparingen blir så stor som underlaget berättar. De två centrala sakerna är om vi ska sälja byggnaden på ofri grund eller om det rör sig om otillbörligt gynnande av ett enskilt företag.

MT har tidigare berättat om att Arne Lorentzon är redo att krita på kontraktet till en köpeskilling av 17,7 miljoner kronor.

– Vi ser det som en styrka att ha en fastighetsägare till hela universitetet. Så har vi byggt upp det även när ni satt i majoritet, säger Johan Abrahamsson (M) som en pik till oppositionen.

Efter återremissen i fullmäktige uppmanades Marie Engström Rosengren (V) på kommunstyrelsens möte att förtydliga vad det är för kompletterande handlingar hennes parti efterfrågar.

– Varför vill kommunen sälja? Det framgår inte av handlingarna, och skälet borde inte vara helt oviktigt, säger Marie Engström Rosengren och tillägger:

– Materialet är svårt att tyda. Frågan är om besparingen blir så stor som underlaget berättar. De två centrala sakerna är om vi ska sälja byggnaden på ofri grund eller om det rör sig om otillbörligt gynnande av ett enskilt företag.

MT har tidigare berättat om att Arne Lorentzon är redo att krita på kontraktet till en köpeskilling av 17,7 miljoner kronor.

– Vi ser det som en styrka att ha en fastighetsägare till hela universitetet. Så har vi byggt upp det även när ni satt i majoritet, säger Johan Abrahamsson (M) som en pik till oppositionen.