08 okt 2015 10:02

08 okt 2015 10:02

Slutade sälja mjukglass med tarmbakterier

MARIESTAD: Tre av 19 glassförsäljare hade problem

Glassförsäljare i MTG-kommunerna fick under sommaren besök av miljö- och byggnadsförvaltningen.

Två ställen slutade att sälja mjukglass efter att proven visat spår av tarmbakterier.

Miljöinspektörerna besökte i somras 19 försäljningsställen i Mariestad, Töreboda och Gullspång, varav 17 sålde mjukglass. 27 prover valdes ut: Sju prover med skopglass, 19 prover med mjukglass (två omprov) och ett prov på oprocessad glassmet i utredningssyfte.

Samtliga skopglassprover var tillfredställande. Tre ställen fick avvikelser gällande mjukglass.

Den ovälkomna mikroorganismen som hittades var enterobacteriaceae – en bakteriefamilj som kan finnas i människors och djurs tarmkanaler. De är ett tecken på dålig hygien, otillräcklig värmebehandling, för hög temperatur eller brister i rengöring.

Ett av försäljningsställena fick till slut godkänt efter omprov, de andra två valde att sluta sälja mjukglass på grund av provresultaten.

Trots avvikelserna anser miljö- och byggnadsnämnden att resultatet överlag var ganska bra.

Miljöinspektörerna besökte i somras 19 försäljningsställen i Mariestad, Töreboda och Gullspång, varav 17 sålde mjukglass. 27 prover valdes ut: Sju prover med skopglass, 19 prover med mjukglass (två omprov) och ett prov på oprocessad glassmet i utredningssyfte.

Samtliga skopglassprover var tillfredställande. Tre ställen fick avvikelser gällande mjukglass.

Den ovälkomna mikroorganismen som hittades var enterobacteriaceae – en bakteriefamilj som kan finnas i människors och djurs tarmkanaler. De är ett tecken på dålig hygien, otillräcklig värmebehandling, för hög temperatur eller brister i rengöring.

Ett av försäljningsställena fick till slut godkänt efter omprov, de andra två valde att sluta sälja mjukglass på grund av provresultaten.

Trots avvikelserna anser miljö- och byggnadsnämnden att resultatet överlag var ganska bra.