08 okt 2015 13:29

08 okt 2015 13:30

Kommunens hemsida har blivit bättre

Mariestads kommuns hemsida har blivit vassare under det senaste året. I alla fall enligt Sveriges kommuners och landstings (SKL) årliga granskning av Sveriges kommuners hemsidor.

Undersökningen utgår från tolv olika verksamhetsområden och totalt 250 frågor ska besvaras. Mariestad.se når sin högsta placering i kategorin sökfunktion, där endast elva kommuner i landet slår Mariestads hemsida på fingrarna.

I en samlad bedömning höjer sig Mariestads kommuns hemsida totalt med sex procentenheter jämfört med 2014.

SKL konstaterar att kommunernas webbplatser blir allt bättre. Information till företag förbättras och antalet e-tjänster ökar.

Undersökningen utgår från tolv olika verksamhetsområden och totalt 250 frågor ska besvaras. Mariestad.se når sin högsta placering i kategorin sökfunktion, där endast elva kommuner i landet slår Mariestads hemsida på fingrarna.

I en samlad bedömning höjer sig Mariestads kommuns hemsida totalt med sex procentenheter jämfört med 2014.

SKL konstaterar att kommunernas webbplatser blir allt bättre. Information till företag förbättras och antalet e-tjänster ökar.