08 okt 2015 19:00

08 okt 2015 19:22

Ett steg närmare vindkraftssatsning

ÅRNÄS

Vasa Vinds ansökan har kompletterats – och en vindkraftspark närmar sig i Västra Kinneskogen.

Men motståndarna i Årnäs vägrar att ge upp.

– Många förstår inte att de vill bygga en stor industrianläggning. Det hade varit en annan sak om vindkraftsparken gav arbetstillfällen och skattepengar till bygden, men nu är det bara ett gigantiskt ingrepp i Västra Kinneskogen.

Så säger Honorine Stackelberg Ekman, sekreterare i föreningen ”Stoppa vindkraftsparken Västra Kinneskogen”, om Vasa Vinds planer att uppföra och driva tolv verk i området.

MT har flera gånger tidigare rapporterat om det starka missnöjet på orten. Invånarna är säkra på att stora natur- och kulturvärden går förlorade om Vasa Vind vinner striden.

Observationer

Vindkraftsbolaget har tvingats att göra kompletteringar på sin ansökan och dessa har nu skickats in till länsstyrelsen. De har gjort en tydligare karta, skuggberäkningar och inventeringar av bivråk, nattskärra och fiskgjuse. Vasa Vind lät konsultföretaget Enetjär Natur genomföra inventeringarna och dessa bedömer att varken bivråk eller nattskärra finns i utredningsområdet.

Däremot observerades fiskgjuse, men Enetjär Natur anser att de är relativt nyetablerade och att det därför inte genomförts någon häckning under 2015.

– Det stämmer inte överhuvudtaget. Det är ett stort fågelliv som kommer att påverkas negativt, säger Stackelberg Ekman och fortsätter:

– Även om skyddsavståndet till de boende är minst 900 meter lär grannarna märka av vindkraftverken och det är många som avser att flytta härifrån. Vi ger oss inte i första taget.

Beslut före årsskiftet

Fram till den sista oktober har allmänheten chansen att lämna in synpunkter. Sedan ska länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fatta beslut.

– Vi räknar med att det inkommer många synpunkter, men förhoppningsvis kan det bli ett slutligt besked före årsskiftet, säger Therese Byström, handläggare på länsstyrelsen.

– Många förstår inte att de vill bygga en stor industrianläggning. Det hade varit en annan sak om vindkraftsparken gav arbetstillfällen och skattepengar till bygden, men nu är det bara ett gigantiskt ingrepp i Västra Kinneskogen.

Så säger Honorine Stackelberg Ekman, sekreterare i föreningen ”Stoppa vindkraftsparken Västra Kinneskogen”, om Vasa Vinds planer att uppföra och driva tolv verk i området.

MT har flera gånger tidigare rapporterat om det starka missnöjet på orten. Invånarna är säkra på att stora natur- och kulturvärden går förlorade om Vasa Vind vinner striden.

Observationer

Vindkraftsbolaget har tvingats att göra kompletteringar på sin ansökan och dessa har nu skickats in till länsstyrelsen. De har gjort en tydligare karta, skuggberäkningar och inventeringar av bivråk, nattskärra och fiskgjuse. Vasa Vind lät konsultföretaget Enetjär Natur genomföra inventeringarna och dessa bedömer att varken bivråk eller nattskärra finns i utredningsområdet.

Däremot observerades fiskgjuse, men Enetjär Natur anser att de är relativt nyetablerade och att det därför inte genomförts någon häckning under 2015.

– Det stämmer inte överhuvudtaget. Det är ett stort fågelliv som kommer att påverkas negativt, säger Stackelberg Ekman och fortsätter:

– Även om skyddsavståndet till de boende är minst 900 meter lär grannarna märka av vindkraftverken och det är många som avser att flytta härifrån. Vi ger oss inte i första taget.

Beslut före årsskiftet

Fram till den sista oktober har allmänheten chansen att lämna in synpunkter. Sedan ska länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fatta beslut.

– Vi räknar med att det inkommer många synpunkter, men förhoppningsvis kan det bli ett slutligt besked före årsskiftet, säger Therese Byström, handläggare på länsstyrelsen.