08 okt 2015 20:00

08 okt 2015 20:26

Asfaltering bildar köer på E20

Lotsbil och vakt mellan Prästkvarn och Haggården

De dagtrafikanter som passerat Mariestad via E20 de senaste dagarna har vackert fått vänta på sin tur.
Beläggningsarbete på sträckan mellan Prästkvarn och Haggården har hållit endast ett körfält öppet.
Men enligt trafikverket ska arbete vara klart under torsdagen.

Med start i onsdags har arbetet med att förbättra asfalten på sträckan mellan trafikplats Haggården och Prästkvarn pågått. I båda färdriktningarna har en vakt varit utplacerad och en lotsbil har tagit täten för den körriktning som släppts förbi området. Detta har gjort att det hunnit bildas en hel del köer under dagtid.

– Det är en sträcka på 800 meter där den gamla beläggningen frästs upp under onsdagen och på torsdagen lades ny asfalt. Planen är att arbetet ska bli klart efter två dagar, men då krävs att maskinerna får vara hela och att allt fungerar enligt planen, säger Katarina Wolffram vid Trafikverkets presscenter.

Under arbetsperioden har även hastigheten sänkts från tidigare 80 kilometer i timmen till 50.

– Åker man dessutom bakom en lotsbil så får man räkna med att det kan gå ännu lite långsammare, säger Wolffram.

Inom två till tre veckor beräknas ett liknande beläggningsarbete ske på E20-sträckan mellan Hasslerör och Lyrestad.

Med start i onsdags har arbetet med att förbättra asfalten på sträckan mellan trafikplats Haggården och Prästkvarn pågått. I båda färdriktningarna har en vakt varit utplacerad och en lotsbil har tagit täten för den körriktning som släppts förbi området. Detta har gjort att det hunnit bildas en hel del köer under dagtid.

– Det är en sträcka på 800 meter där den gamla beläggningen frästs upp under onsdagen och på torsdagen lades ny asfalt. Planen är att arbetet ska bli klart efter två dagar, men då krävs att maskinerna får vara hela och att allt fungerar enligt planen, säger Katarina Wolffram vid Trafikverkets presscenter.

Under arbetsperioden har även hastigheten sänkts från tidigare 80 kilometer i timmen till 50.

– Åker man dessutom bakom en lotsbil så får man räkna med att det kan gå ännu lite långsammare, säger Wolffram.

Inom två till tre veckor beräknas ett liknande beläggningsarbete ske på E20-sträckan mellan Hasslerör och Lyrestad.