07 okt 2015 06:00

07 okt 2015 06:00

Foto: Jan Fleischmann

Matte med färskaste läroboken

Fler siffror än man tror i tidningen

Den här veckan används tidningen som lärobok i många skolor. Och det går faktiskt att ha matte med MT också.

Lunchrasten är slut och sexorna på Leksberg ska ha lektion. In i klassrummet kliver en 1,98 meter lång fotograf och en reporter på 1,72 (fast det var det ingen som frågade om). Klassen delas in i två grupper, så endast 50 procent av eleverna är kvar när matematikundervisningen ska börja.

Läromedlet trycktes så sent som natten innan; det är nämligen Mariestads-Tidningen som förser eleverna med siffror och tal till dagens övningar.

Att hitta matematikuppgifter i dagstidningen är kanske inte självklart.

– Man har väl nytta av att tänka lite yvigt, konstaterar Karin Eriksson som är sexans matematiklärare.

Hon ger eleverna i uppdrag att hitta tal i decimalform och procent, sammanställa resultatet i en tabell och därefter redovisa i valfritt diagram. (Därav sifferexercisen i brödtextens inledning.)

Det börjar bra: Redan på förstasidan serveras ett decimaltal – i den så kallade sifferpuffen. De flesta hittar många exempel, både i nyhetstexter och i tabeller. Men oj! På sidan 18 blev det jobbigt, konstaterar Olliver och William.

– Ja, börssidan är ju rena guldgruvan, skrattar Karin.

Till och med Gamla bilden innehåller decimaltal – och en stund tar fascinationen över hur hamnen muddrades 1935 överhanden. Det är nog det svåraste; att inte fastna i texterna.

Lunchrasten är slut och sexorna på Leksberg ska ha lektion. In i klassrummet kliver en 1,98 meter lång fotograf och en reporter på 1,72 (fast det var det ingen som frågade om). Klassen delas in i två grupper, så endast 50 procent av eleverna är kvar när matematikundervisningen ska börja.

Läromedlet trycktes så sent som natten innan; det är nämligen Mariestads-Tidningen som förser eleverna med siffror och tal till dagens övningar.

Att hitta matematikuppgifter i dagstidningen är kanske inte självklart.

– Man har väl nytta av att tänka lite yvigt, konstaterar Karin Eriksson som är sexans matematiklärare.

Hon ger eleverna i uppdrag att hitta tal i decimalform och procent, sammanställa resultatet i en tabell och därefter redovisa i valfritt diagram. (Därav sifferexercisen i brödtextens inledning.)

Det börjar bra: Redan på förstasidan serveras ett decimaltal – i den så kallade sifferpuffen. De flesta hittar många exempel, både i nyhetstexter och i tabeller. Men oj! På sidan 18 blev det jobbigt, konstaterar Olliver och William.

– Ja, börssidan är ju rena guldgruvan, skrattar Karin.

Till och med Gamla bilden innehåller decimaltal – och en stund tar fascinationen över hur hamnen muddrades 1935 överhanden. Det är nog det svåraste; att inte fastna i texterna.