07 okt 2015 10:30

07 okt 2015 10:33

50 flyktingplatser till på Lugnsäter

MARIESTAD

Migrationsverket letar med ljus och lykta efter tillfälliga ankomstboenden, samtidigt som man upphandlar nya asylboenden.

Antalet platser på Lugnsäters asylboende har nu utökats från 190 till 240 platser.

I Vallby finns 54 platser, i nuläget finns inget tillstånd att öka antalet platser.

Nyligen öppnade pensionatet i Gullspång med 58 platser och i Unnebo i Undenäs med 140 platser. I Hökensås har man återigen fått tillstånd för ett tillfälligt asylboende och Migrationsverket ökar etappvis till 160 platser.

Öhns gård, söder om Odensåker, har tidigare varit aktuellt för ett större asylboende. Öhns gård fanns dock inte med i den senaste upphandlingsrundan.

Migrationsverket letar hela tiden efter nya boenden, framförallt lägenheter men även förläggningsboende.

Antalet platser på Lugnsäters asylboende har nu utökats från 190 till 240 platser.

I Vallby finns 54 platser, i nuläget finns inget tillstånd att öka antalet platser.

Nyligen öppnade pensionatet i Gullspång med 58 platser och i Unnebo i Undenäs med 140 platser. I Hökensås har man återigen fått tillstånd för ett tillfälligt asylboende och Migrationsverket ökar etappvis till 160 platser.

Öhns gård, söder om Odensåker, har tidigare varit aktuellt för ett större asylboende. Öhns gård fanns dock inte med i den senaste upphandlingsrundan.

Migrationsverket letar hela tiden efter nya boenden, framförallt lägenheter men även förläggningsboende.