29 sep 2015 16:18

29 sep 2015 16:18

Nya turer kring politikers ersättning

MARIESTAD

I augusti uppmanade kommunstyrelsens arbetsutskott Sture Pettersson (S) att skriftligt motivera sitt ställningstagande avseende beslut i ks där han uppmanas att återbetala ersättning för förlorad arbetsförtjänst som han inte var berättigad till för åren 2013 och 2014.

Pettersson har svarat att hans inställning är att han inte mottagit för mycket i ersättning. Han framhåller vidare att han under alla förhållanden handlat i god tro. Om kommunstyrelsen inte godtar Petterssons bedömning av återbetalningsfrågan begär han att frågan omedelbart underställs domstolsprövning.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott gett personalchef Stefan Wallenå i uppdrag att räkna fram det belopp som den förtroendevalde inte har kunnat styrka via inkomstbortfall.

Marianne Kjellquist (S) och Ida Ekeroth (S) reserverade sig mot beslutet.

I augusti uppmanade kommunstyrelsens arbetsutskott Sture Pettersson (S) att skriftligt motivera sitt ställningstagande avseende beslut i ks där han uppmanas att återbetala ersättning för förlorad arbetsförtjänst som han inte var berättigad till för åren 2013 och 2014.

Pettersson har svarat att hans inställning är att han inte mottagit för mycket i ersättning. Han framhåller vidare att han under alla förhållanden handlat i god tro. Om kommunstyrelsen inte godtar Petterssons bedömning av återbetalningsfrågan begär han att frågan omedelbart underställs domstolsprövning.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott gett personalchef Stefan Wallenå i uppdrag att räkna fram det belopp som den förtroendevalde inte har kunnat styrka via inkomstbortfall.

Marianne Kjellquist (S) och Ida Ekeroth (S) reserverade sig mot beslutet.