29 sep 2015 15:00

29 sep 2015 16:16

Naturvårdsverket gav upprörda jägare rätt

MARIESTAD

Efter flera överklaganden väljer Naturvårdsverket att köra över länsstyrelsen. Därmed förlängs jakttiden för vuxna älgar med drygt två månader.

Många jägare reagerade med bestörtning när länsstyrelsen meddelade jakttiderna för årets älgsäsong i Västra Götaland. Vuxna älgar skulle få jagas mellan den 12 oktober och 20 december – medan tiden för kalv gällde till 28 februari 2016.

Naturvårdsverket fick in tolv överklaganden – bland annat från Lantbrukarnas riksförbund och Södra skogsägarna. Även den mångårige jägaren Vincent Kvarnrud från Lugnås krävde att jakten för vuxen älg skulle vara lika lång som för kalvar.

Dålig motivering

– Det finns ingen vits med att ha en kortare jaktsäsong för vuxna älgar. Tillgången till älg är fortfarande god i södra Sverige, till skillnad från Värmland och även längre upp i landet. Älgstammen bör vara jämn över hela landet och jag anser att länsstyrelsen inte haft någon godtagbar motivering i sitt beslut, säger Kvarnrud.

Länsstyrelsen skriver i sitt föreläggande till Naturvårdsverket att det finns en fara med att skjuta vuxna älgar efter den 20 december. Fostren hos dräktiga älgkor är då för stora och därför kan jakten inte anses vara etiskt försvarbar. De menar också att tjurar som fällt sina horn i januari och februari riskerar att skjutas trots de taggrestriktioner som finns gällande större tjurar.

I Naturvårdsverkets slutliga bedömning framgår att detta inte utgör tillräckliga skäl för att begränsa jakttiden.

Inget underlag

Enligt LRF, Södra skogsägarna och Bergvik skog, som överklagat länsstyrelsens beslut i en gemensam skrivelse, finns det inget forskningsunderlag som styrker att älgstammen skulle lida mer av jakt under januari och februari än under de tidigare månaderna av jakten.

De anser även att inskränkningen av jakttiden är olycklig med tanke på den rådande situationen i Västra Götaland, med stora betesskador och en trend med minskande reproduktion och slaktvikter för kalv.

Många jägare reagerade med bestörtning när länsstyrelsen meddelade jakttiderna för årets älgsäsong i Västra Götaland. Vuxna älgar skulle få jagas mellan den 12 oktober och 20 december – medan tiden för kalv gällde till 28 februari 2016.

Naturvårdsverket fick in tolv överklaganden – bland annat från Lantbrukarnas riksförbund och Södra skogsägarna. Även den mångårige jägaren Vincent Kvarnrud från Lugnås krävde att jakten för vuxen älg skulle vara lika lång som för kalvar.

Dålig motivering

– Det finns ingen vits med att ha en kortare jaktsäsong för vuxna älgar. Tillgången till älg är fortfarande god i södra Sverige, till skillnad från Värmland och även längre upp i landet. Älgstammen bör vara jämn över hela landet och jag anser att länsstyrelsen inte haft någon godtagbar motivering i sitt beslut, säger Kvarnrud.

Länsstyrelsen skriver i sitt föreläggande till Naturvårdsverket att det finns en fara med att skjuta vuxna älgar efter den 20 december. Fostren hos dräktiga älgkor är då för stora och därför kan jakten inte anses vara etiskt försvarbar. De menar också att tjurar som fällt sina horn i januari och februari riskerar att skjutas trots de taggrestriktioner som finns gällande större tjurar.

I Naturvårdsverkets slutliga bedömning framgår att detta inte utgör tillräckliga skäl för att begränsa jakttiden.

Inget underlag

Enligt LRF, Södra skogsägarna och Bergvik skog, som överklagat länsstyrelsens beslut i en gemensam skrivelse, finns det inget forskningsunderlag som styrker att älgstammen skulle lida mer av jakt under januari och februari än under de tidigare månaderna av jakten.

De anser även att inskränkningen av jakttiden är olycklig med tanke på den rådande situationen i Västra Götaland, med stora betesskador och en trend med minskande reproduktion och slaktvikter för kalv.