29 sep 2015 21:13

29 sep 2015 21:14

Intensiv debatt om delårsrapporten

MARIESTAD: Dalvik: "Map jobbar som det enda oppositionspartiet"

Sjukskrivningstalen var ett återkommande ämne när delårsrapporten och prognos tre lyftes i kommunfullmäktige.
I debatten passade Christer Dalvik (Map) på att skicka en frän passning till oppositionen.

Dalvik hade en hel del synpunkter och frågeställningar efter att kommunens redovisningschef Lars Bergqvist gått igenom siffrorna i delårsrapporten (januari–augusti) vid måndagskvällens fullmäktigemöte. Prognosen för helåret pekar på plus 800 000 kronor. Bergqvist betonade att det råder obalans mellan intäkter och kostnader, vilket gör att de finansiella målen inte uppfylls.

– Kostnadsutvecklingen är alarmerande och måste följas noga, sa Lennart Ström då han kommenterade kommunrevisorernas övergripande granskning.

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) framhöll att man tagit sig an utmaningarna; inte minst arbetet för att få bukt med de höga sjukskrivningstalen.

– Vi måste bli bättre på att lyssna på personalen. Arbetet är på rätt väg, men det är en skuta som ska vändas. Vi har fyra månader kvar av året att stärka resultatet, hjälps vi åt kan det gå vägen.

Christer Dalvik ville ha svar på varför antalet timvikarier fortsatt öka, trots att en stor mängd timvikarier anställts under året. Han ville också att det tydligare ska framgå inom vilka verksamheter sjuklönekostnaderna ökat.

– Idag redovisas allt i en klump. Men okej Christer, vill du ha siffrorna nedbrutna så gör vi det i fortsättningen, sa Abrahamsson.

Mitt i ett replikskifte riktade Dalvik kritik mot oppositionen:

– Mariestadspartiet jobbar som det enda oppositionspartiet i den här salen. Övriga följer hand i hand.

– Map är välkomna in i gänget igen och ta ansvar för kommunens ekonomi. Det räcker inte att bara komma med förslag om fontäner eller hundrastgårdar, replikerade Abrahamsson.

Opositionsrådet Marianne Kjellquist (S) uttryckte sin glädje över att åtgärder vidtagits för att vända sjukskrivningstalen samt att ”resultatet är för litet”.

– Vi varnade för den här utvecklingen redan i juni. Det är allvarligt att de finansiella målen inte nås, där måste vi lägga mer krut, menade Marie Engström Rosengren (V).

Dalvik hade en hel del synpunkter och frågeställningar efter att kommunens redovisningschef Lars Bergqvist gått igenom siffrorna i delårsrapporten (januari–augusti) vid måndagskvällens fullmäktigemöte. Prognosen för helåret pekar på plus 800 000 kronor. Bergqvist betonade att det råder obalans mellan intäkter och kostnader, vilket gör att de finansiella målen inte uppfylls.

– Kostnadsutvecklingen är alarmerande och måste följas noga, sa Lennart Ström då han kommenterade kommunrevisorernas övergripande granskning.

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) framhöll att man tagit sig an utmaningarna; inte minst arbetet för att få bukt med de höga sjukskrivningstalen.

– Vi måste bli bättre på att lyssna på personalen. Arbetet är på rätt väg, men det är en skuta som ska vändas. Vi har fyra månader kvar av året att stärka resultatet, hjälps vi åt kan det gå vägen.

Christer Dalvik ville ha svar på varför antalet timvikarier fortsatt öka, trots att en stor mängd timvikarier anställts under året. Han ville också att det tydligare ska framgå inom vilka verksamheter sjuklönekostnaderna ökat.

– Idag redovisas allt i en klump. Men okej Christer, vill du ha siffrorna nedbrutna så gör vi det i fortsättningen, sa Abrahamsson.

Mitt i ett replikskifte riktade Dalvik kritik mot oppositionen:

– Mariestadspartiet jobbar som det enda oppositionspartiet i den här salen. Övriga följer hand i hand.

– Map är välkomna in i gänget igen och ta ansvar för kommunens ekonomi. Det räcker inte att bara komma med förslag om fontäner eller hundrastgårdar, replikerade Abrahamsson.

Opositionsrådet Marianne Kjellquist (S) uttryckte sin glädje över att åtgärder vidtagits för att vända sjukskrivningstalen samt att ”resultatet är för litet”.

– Vi varnade för den här utvecklingen redan i juni. Det är allvarligt att de finansiella målen inte nås, där måste vi lägga mer krut, menade Marie Engström Rosengren (V).