27 sep 2015 15:29

27 sep 2015 15:29

Dernroth röstade ja till Nato

Hallå Inger Dernroth, som var en av 23 skaraborgska ombud på Centerstämman i Falun, fyra dagars stämma – hur mör är du nu?

– Ganska trött. Det har varit tidiga morgnar och hela dagar med debatter och beslut. Intensivt, intressant och högt i tak.

Vilken var den viktigaste frågan som Skaraborgsgruppen hade med sig?

– Det var många olika frågor; vi satt i olika utskott. Jag hamnade i kulturutskottet och är bland annat ganska nöjd med att-satsen ”att bevaka utvecklingen för lokalmedia samt vid behov snabbt föreslå åtgärder för att säkra tillgången till en allsidig och oberoende nyhetsbevakning och opinionsbildning”. Den var jag uppe och talade för, och fick igenom att den punkten skulle stå på egna ben. Men det var många skaraborgare som var med i debatterna och gjorde bra ifrån sig.

Vad tycker du om partiets nya inställning att Sverige ska närma sig Nato?

– Efter väldigt mycket funderande röstade jag ja till den.

Bestämde du dig där och då, eller hade ni med er frågan innan?

– Jag hade funderat på det innan.

Var det din första stämma?

– Ja, jag blev ju medlem före valet i fjol.

Blir det fler tror du?

– Om medlemmarna i Mariestad vill. Jag har inget emot att åka igen.

– Ganska trött. Det har varit tidiga morgnar och hela dagar med debatter och beslut. Intensivt, intressant och högt i tak.

Vilken var den viktigaste frågan som Skaraborgsgruppen hade med sig?

– Det var många olika frågor; vi satt i olika utskott. Jag hamnade i kulturutskottet och är bland annat ganska nöjd med att-satsen ”att bevaka utvecklingen för lokalmedia samt vid behov snabbt föreslå åtgärder för att säkra tillgången till en allsidig och oberoende nyhetsbevakning och opinionsbildning”. Den var jag uppe och talade för, och fick igenom att den punkten skulle stå på egna ben. Men det var många skaraborgare som var med i debatterna och gjorde bra ifrån sig.

Vad tycker du om partiets nya inställning att Sverige ska närma sig Nato?

– Efter väldigt mycket funderande röstade jag ja till den.

Bestämde du dig där och då, eller hade ni med er frågan innan?

– Jag hade funderat på det innan.

Var det din första stämma?

– Ja, jag blev ju medlem före valet i fjol.

Blir det fler tror du?

– Om medlemmarna i Mariestad vill. Jag har inget emot att åka igen.