25 sep 2015 06:00

25 sep 2015 06:00

Verkstadsgatan stängs av

MARIESTAD

Med start måndag 28 september återupptas ombyggnaden av vatten- och avlopp samt fjärrvärmenätet i korsningen Verkstadsgatan–Stockholmsvägen. Arbetet beräknas pågå cirka tre veckor framåt, inklusive återställning av gatan.

– Södra delen av Verkstadsgatan kommer att vara avstängd under byggtiden. Tidvis kommer framkomligheten på Stockholmsvägen att vara begränsad, säger projektledaren Johan Bengtsson på Mariestads kommun.

Med start måndag 28 september återupptas ombyggnaden av vatten- och avlopp samt fjärrvärmenätet i korsningen Verkstadsgatan–Stockholmsvägen. Arbetet beräknas pågå cirka tre veckor framåt, inklusive återställning av gatan.

– Södra delen av Verkstadsgatan kommer att vara avstängd under byggtiden. Tidvis kommer framkomligheten på Stockholmsvägen att vara begränsad, säger projektledaren Johan Bengtsson på Mariestads kommun.