25 sep 2015 06:00

25 sep 2015 06:00

Då ska nya Rotundan stå klar

MARIESTAD

Politikerna har avsatt fyra miljoner kronor till renovering av Rotundan på Karlsholme folkets park. Enligt tjänstemännens beräkningar kommer arbetet att vara färdigt lagom till midsommar 2016. Fastighetsavdelningen reserverar sig dock då en rad faktorer som överklaganden, handläggningstider, byggtekniska fel och tillgång till entreprenörer kan göra att renoveringen drar ut på tiden.

Förutom att taket ska förstärkas och höjas till modell sadeltak ska fasaden tilläggsisoleras och bekläs med träpaneler, fönster och entrépartier bytas ut och dräneringen göras om.

Politikerna har avsatt fyra miljoner kronor till renovering av Rotundan på Karlsholme folkets park. Enligt tjänstemännens beräkningar kommer arbetet att vara färdigt lagom till midsommar 2016. Fastighetsavdelningen reserverar sig dock då en rad faktorer som överklaganden, handläggningstider, byggtekniska fel och tillgång till entreprenörer kan göra att renoveringen drar ut på tiden.

Förutom att taket ska förstärkas och höjas till modell sadeltak ska fasaden tilläggsisoleras och bekläs med träpaneler, fönster och entrépartier bytas ut och dräneringen göras om.