24 sep 2015 06:00

24 sep 2015 06:00

Poppis tävling i poppis hobby

Ett arrangemang som är betydligt äldre än kultur- och skördefesten, men som numera är en del av den, är fototävlingen Planket på lördagsförmiddagen.

Där får alla som önskar hänga upp sina fotografier (max fem per deltagare) för att få dem bedömda av en jury. Det aktuella planket finns på Komministergatan, närmast hamnen, och arrangör är Mariestads fotoklubb.

Där får alla som önskar hänga upp sina fotografier (max fem per deltagare) för att få dem bedömda av en jury. Det aktuella planket finns på Komministergatan, närmast hamnen, och arrangör är Mariestads fotoklubb.