24 sep 2015 19:00

24 sep 2015 19:19

Klockstapeln restaureras

Röta i stolparna efter 23 år

Efter 23 år är det dags att renovera den nutida versionen av klockstapeln i Karleby.

– Min förhoppning är givetvis att den ska hålla betydligt längre den här gången, säger hantverkare Jörgen Rånge som fått renoveringsuppdraget.

Efter utgrävningarna i slutet av 1980-talet uppförde medlemmarna i Ullervad-Leksbergs hembygdsföreningen klockstapeln på Karleby kyrkplats 1992.

Under de senaste åren har hembygdsföreningen anat viss oro angående klockstapelns tillstånd där röta smugit sig in i flera av de nio stolpar som håller uppe taket.

– Det har kommit in regnvatten i märgsprickorna i trät, samtidigt som stolparna har blivit stående i lera stora delar av året. Det har gjort att två stolpar var i såpass dåligt skick att det blev tvunget att byta ut dem helt. De andra sju hade rötskador i de yttre delarna så det har räckt att byta ytterlagret på dem, berättar Truls Wiberg, ordförande i Ullervad-Leksbergs hembygdsförening och fortsätter:

– Först fick vi lösa problemet med finansiering, men vi har fått stöd från länsstyrelsen och från Mariestads och Ullervads församlingar.

Dokumenterar

Som antikvarisk expert fungerar tidigare museichef Elisabeth Göthberg.

– Min uppgift är att dokumentera arbetet för att sedan kunna redovisa det för länsstyrelsen, säger Göthberg.

Jörgen Rånge fick förtroendet att ansvara för restaureringen och i förra veckan inledde han, tillsammans med Stefan Jonasson och Björn Frodin, arbetet på plats.

– Vi är tre självständiga företagare som alla arbetar mycket med byggnadsvård och restaurering. Ibland jobbar vi ensamma och ibland hyr vi in varandra. Den här gången är det jag som har uppdraget, men jag har tagit hjälp av Stefan och Björn, berättar Rånge.

Innan arbetet med de stora stolparna kunde starta har trät torkat hemma hos Jörgen Rånge. På marken vid klockstapeln har flera ton jord avlägsnats innan hantverkarna kunde börja.

– I hembygdsföreningen har framför allt Kjell Skogsberg, Jan Rönnholm, Mats Karlsson och Ingmar Karlsson jobbat hårt för att få bort all jord som var tvungen att avlägsnas innan det gick att börja byta stolparna, säger Truls Wiberg.

Fredagen beräknas vara hantverkartrions sista arbetsdag på platsen och förhoppningen är att restaureringen ska öka livslängden på klockstapeln.

– Det är jättesvårt att spekulera i hur längde den kommer klara sig, men nu har vi bytt ut trämaterialet från kärnfuru till rysk lärk och jag hoppas att våra finesser att få vattnet att rinna av ska göra att risken för röta blir mindre, säger Rånge.

Förutom de skärmliknande trälisterna, som är satta på varje stolpe, kommer marken dräneras för att hålla leran borta.

– Mycket handlar ju också om hur skötseln är och ingen av oss kan säga hur den ser ut eller hur klimatet påverkat oss om 50 eller 75 år. Men hypotetiskt så pratar vi nog om 100 år, säger Rånge.

Efter utgrävningarna i slutet av 1980-talet uppförde medlemmarna i Ullervad-Leksbergs hembygdsföreningen klockstapeln på Karleby kyrkplats 1992.

Under de senaste åren har hembygdsföreningen anat viss oro angående klockstapelns tillstånd där röta smugit sig in i flera av de nio stolpar som håller uppe taket.

– Det har kommit in regnvatten i märgsprickorna i trät, samtidigt som stolparna har blivit stående i lera stora delar av året. Det har gjort att två stolpar var i såpass dåligt skick att det blev tvunget att byta ut dem helt. De andra sju hade rötskador i de yttre delarna så det har räckt att byta ytterlagret på dem, berättar Truls Wiberg, ordförande i Ullervad-Leksbergs hembygdsförening och fortsätter:

– Först fick vi lösa problemet med finansiering, men vi har fått stöd från länsstyrelsen och från Mariestads och Ullervads församlingar.

Dokumenterar

Som antikvarisk expert fungerar tidigare museichef Elisabeth Göthberg.

– Min uppgift är att dokumentera arbetet för att sedan kunna redovisa det för länsstyrelsen, säger Göthberg.

Jörgen Rånge fick förtroendet att ansvara för restaureringen och i förra veckan inledde han, tillsammans med Stefan Jonasson och Björn Frodin, arbetet på plats.

– Vi är tre självständiga företagare som alla arbetar mycket med byggnadsvård och restaurering. Ibland jobbar vi ensamma och ibland hyr vi in varandra. Den här gången är det jag som har uppdraget, men jag har tagit hjälp av Stefan och Björn, berättar Rånge.

Innan arbetet med de stora stolparna kunde starta har trät torkat hemma hos Jörgen Rånge. På marken vid klockstapeln har flera ton jord avlägsnats innan hantverkarna kunde börja.

– I hembygdsföreningen har framför allt Kjell Skogsberg, Jan Rönnholm, Mats Karlsson och Ingmar Karlsson jobbat hårt för att få bort all jord som var tvungen att avlägsnas innan det gick att börja byta stolparna, säger Truls Wiberg.

Fredagen beräknas vara hantverkartrions sista arbetsdag på platsen och förhoppningen är att restaureringen ska öka livslängden på klockstapeln.

– Det är jättesvårt att spekulera i hur längde den kommer klara sig, men nu har vi bytt ut trämaterialet från kärnfuru till rysk lärk och jag hoppas att våra finesser att få vattnet att rinna av ska göra att risken för röta blir mindre, säger Rånge.

Förutom de skärmliknande trälisterna, som är satta på varje stolpe, kommer marken dräneras för att hålla leran borta.

– Mycket handlar ju också om hur skötseln är och ingen av oss kan säga hur den ser ut eller hur klimatet påverkat oss om 50 eller 75 år. Men hypotetiskt så pratar vi nog om 100 år, säger Rånge.